search
Sök
menu
Meny

Självbestämmande, inkludering och hälsa för ungdomar med funktionsnedsättning

Självbestämmande, inkludering och hälsa är Sveriges största projekt för ungdomar med funktionsnedsättning i öppen verksamhet.

Syftet är att utveckla fritiden och den öppna fritidsverksamhetens möjligheter att stärka målgruppens röst och självbestämmande. Utveckla metoder, pedagogik och förhållningssätt så att inkludering och hälsa främjas. En förutsättning för att åstadkomma detta, är att även strategier och arbetsmodeller behöver utvecklas, som överbryggar strukturella och organisatoriska hinder och gränser

Kultur- och fritidsförvaltningen deltar i detta nyskapande treåriga Allmänna arvsfondsprojekt via fritidsgården Stråga tillsammans med sju andra kommuner i landet. Projektet leds av Fritidsforum, Riksorganisationen för fritids och hemgårdar.

"Syftet är att utveckla fritiden och den öppna fritidsverksamhetens möjligheter att stärka målgruppens röst och självbestämmande. Utveckla metoder, pedagogik och förhållningssätt så att inkludering och hälsa främjas. En förutsättning för att åstadkomma detta, är att även strategier och arbetsmodeller behöver utvecklas, som överbryggar strukturella och organisatoriska hinder och gränser"

Det är viktigt att så många som möjligt, som är berörda på ett eller annat sätt, har kännedom om projektet för att kunna vara goda ambassadörer och för att vi gemensamt skall kunna förbättra hälsan för målgruppen, något som Ulf Blomdahls forskning "Ung livsstil" visar på är nödvändigt.