search
Sök
menu
Meny

Anslagstavla för Jönköpings kommun

Detta är Jönköpings kommuns officiella anslagstavla. Här kan du ta del av kallelser, läsa protokoll och kungörelser och tillkänna­givanden.

Ett beslut kan överklagas skriftligt till förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag då vi publicerat det på anslagstavlan.

Du kan överklaga ett beslut om du uppfyller minst en av punkterna nedan:

 • är folkbokförd i Jönköpings kommun
 • äger en fastighet i Jönköpings kommun
 • är taxerad för kommunalskatt i Jönköpings kommun.

För mer information om hur man överklagar, se under rubriken Länkar.

 • 2019-11-13
  Protokoll från individ- och familjeomsorgsnämndens utskott
  område västers sammanträde den 5 november 2019

  Protokoll från individ- och familjeomsorgsnämndens utskott område västers sammanträde den 5 november 2019 är nu justerat. Protokollet publiceras inte på webben på grund av sekretesskäl. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.
  Läs mer
 • 2019-11-12
  Paragraf 185 från tekniska nämndens sammanträde 2019-11-12
  Paragraf 185 från tekniska nämndens sammanträde den 12 november 2019 är justerat med omedelbar justering. Den som vill överklaga beslutet måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. För innehåll i beslutet kontakta tekniska@jonkoping.se.
  Läs mer
 • 2019-11-12
  Kallelse till kommunfullmäktiges sammanträde 21 november 2019
  Sammanträdet är öppet för allmänheten. Välkommen till aulan på
  Erik Dahlbergsgymnasiet, Föreningsgatan 2, Jönköping, torsdagen
  den 21 november 2019 kl. 13.00.

  Läs mer
 • 2019-11-12
  Protokoll från kommunfullmäktiges sammanträde 31 oktober 2019
  Protokoll från kommunfullmäktiges sammanträde den 31 oktober 2019 är nu justerat och finns som pdf-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.
  Läs mer
 • 2019-11-12
  Protokoll från individ- och familjeomsorgsnämndens utskott område västers extra sammanträde den 11 november 2019
  Protokoll från individ- och familjeomsorgsnämndens utskott område västers extra sammanträde 
  den 11 november 2019 är nu justerat. Protokollet publiceras inte på webben på grund av sekretesskäl. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.

  Läs mer
 • 2019-11-11
  Protokoll från kommunstyrelsens sammanträde 6 november 2019
  Protokoll från kommunstyrelsens sammanträde den 6 november 2019 är nu justerat och finns som pdf-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.
  Läs mer
 • 2019-11-06
  Protokoll från kommunstyrelsens personalutskotts sammanträde 23 oktober 2019
  Anslag från Personalutskottets sammanträde den 23 oktober 2019 är nu justerat. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.
  Läs mer
 • 2019-11-05
  Protokoll från kommunstyrelsens ledningsutskotts sammanträde 4 november 2019
  Anslag från Ledingsutskottets sammanträde den 4 november 2019 är nu justerat. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.
  Läs mer
 • 2019-11-05
  Samråd - Detaljplan för Bottnaryds Prästgård 1:52 m.fl., Bottnaryd, Jönköpings kommun
  Planens huvudsakliga syfte att möjliggöra för byggnation av ca 30 bostäder.
  Läs mer
 • 2019-11-05
  Protokoll från kommunstyrelsens ledningsutskotts sammanträde 21 oktober 2019
  Anslag från Ledingsutskottets sammanträde den 21 oktober 2019 är nu justerat. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.
  Läs mer
 • 2019-11-05
  Protokoll från kommunrevisionens sammanträde 22 oktober 2019
  Protokoll från kommunrevisionens sammanträde den 22 oktober 2019 är nu justerat och finns som pdf-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.
  Läs mer
 • 2019-11-05
  Protokoll från kommunfullmäktiges sammanträde 24 oktober 2019
  Protokoll från kommunfullmäktiges sammanträde den 24 oktober 2019 är nu justerat och finns som pdf-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.
  Läs mer
 • 2019-11-04
  Protokoll från utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens sammanträde den 21 oktober
  Protokoll från utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens sammanträde den 21 oktober 2019 är nu justerat och finns som pdf-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.
  Läs mer
 • 2019-11-03
  Granskning - Detaljplan för Backen 1:141 m.fl, Bankeryd, Jönköpings kommun
  Planens huvudsakliga syfte är att omvandla ett industriområde till bostäder.
  Läs mer
 • 2019-10-30
  Protokoll från individ- och familjeomsorgsnämndens utskott 
  område östers sammanträde den 29 oktober 2019

  Protokoll från individ- och familjeomsorgsnämndens utskott område östers sammanträde den 29 oktober 2019 är nu justerat. Protokollet publiceras inte på webben på grund av sekretesskäl. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.
  Läs mer
 • 2019-10-29
  Protokoll från barn- och utbildningsnämndens sammanträde 22 oktober
  Protokoll från barn- och utbildningsnämndens sammanträde den 22 oktober är nu justerat och finns som pdf-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.
  Läs mer
 • 2019-10-29
  Protokoll från individ- och familjeomsorgsnämndens utskott område söders sammanträde den 22 oktober 2019
  Protokoll från individ- och familjeomsorgsnämndens utskott område söders sammanträde den 22 oktober 2019 är nu justerat. Protokollet publiceras inte på webben på grund av sekretesskäl. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.
  Läs mer
 • 2019-10-28
  Protokoll från kommunfullmäktiges presidiums sammanträde 11 oktober 2019
  Anslag från kommunfullmäktiges presidiums sammanträde den 11 oktoer 2019 är nu publicerat. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.
  Läs mer
 • 2019-10-28
  Samråd - Ändring av detaljplan fastställd som Råslätts Haga 2:1, Haga, Jönköpings kommun
  Ändringens huvudsakliga syfte är att justera gällande byggrätt för att möjliggöra byggnation av en drivmedelsmack samt en vägrestaurang inom utpekat område.
  Läs mer
 • 2019-10-25
  Protokoll från kommunstyrelsens sammanträde 23 oktober 2019
  Protokoll från kommunstyrelsens sammanträde den 23 oktober 2019 är nu justerat och finns som pdf-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.
  Läs mer
 • 2019-10-24
  Protokoll från kommunrevisionens sammanträde 11 oktober 2019
  Protokoll från kommunrevisionens sammanträde den 11 oktober 2019 är nu justerat och finns som pdf-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.
  Läs mer
 • 2019-10-23
  Protokoll från stadsbyggnadsnämndens sammanträde 2019-10-17
  Paragraferna 418-468 i protokollet från stadsbyggnadsnämndens sammanträde den 17 oktober 2019 är justerade. 
  Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.

  Läs mer
 • 2019-10-23
  Samråd - Ändring av detaljplan Eii488 för kvarteret Skeppet, Jönköpings kommun
  Planens huvudsakliga syfte att möjliggöra för iordningställande av 6 nya lägenheter på vind och pröva lämpligheten av befintliga avvikelser mot gällande detaljplan.
  Läs mer
 • 2019-10-22
  Protokoll från kultur- och fritidsnämndens sammanträde 10 oktober 2019
  Protokoll från kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 10 oktober 2019 är nu justerat och finns som pdf-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.
  Läs mer
 • 2019-10-22
  Protokoll från socialnämndens sammanträde, den 15 oktober 2019

  Paragraferna 132-144 från socialnämndens sammanträde, den 15 oktober 2019, är nu justerade. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.
  Läs mer
 • 2019-10-22
  Protokoll från individ- och familjeomsorgsnämndens utskott 
  område västers sammanträde den 15 oktober 2019

  Protokoll från individ- och familjeomsorgsnämndens utskott område västers sammanträde 
  den 15 oktober 2019 är nu justerat. Protokollet publiceras inte på webben på grund av sekretesskäl. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.

  Läs mer
 • 2019-10-21
  Protokoll från miljö- och hälsoskyddsnämndens sammanträde den 10 oktober 2019
  Protokoll från miljö- och hälsoskyddsnämndens sammanträde den 10 oktober 2019 är nu justerat Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.
  Läs mer
 • 2019-09-18
  Protokoll från miljö- och hälsoskyddsnämndens sammanträde den 12 september 2019
  Protokoll från miljö- och hälsoskyddsnämndens sammanträde den 12 september 2019 är nu justerat Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.
  Läs mer

Överförmyndarenheten

Skicka e-post till Överförmyndarenheten

Telefon: 036-10 50 00 (Kontaktcenter)

Telefontider
Måndag, onsdag-fredag 10-11.30
Tisdag 13-14.30

Besöksadress efter bokning:
Kaserngatan 12, A6, Jönköping

Postadress:
Överförmyndarenheten
551 89 Jönköping

Överförmyndarenhetens informationssidor