search
Sök
menu
Meny

Bostadsförsörjningsprogram, KBFP

Blandad bebyggelse på Kungsängen i Jönköping och en byggarbetsplats

Kommunalt bostadsförsörjningsprogram (KBFP) utgör Jönköpings kommuns riktlinjer för bostadsförsörjning.

Det kommunala bostadsförsörjningsprogrammet avser att redovisa Jönköpings kommuns syn på bostadsförsörjning och på prioriteringar mellan olika objekt.

Programmet är en information till byggaktörer på marknaden, men också ett planeringsunderlag för kommunens förvaltningar. Förslag till nytt program för 2019–2024 är nu ute på remiss och förväntas antas av kommunfullmäktige i september 2019.

En uppföljning av förra programmet med reviderad projektplan antogs av kommunfullmäktige i juni 2018.