search
Sök
menu
Meny

Odla i staden, stadsodling och kolonilotter

Stadsodling och kolonilotter ökar andelen närodlade livsmedel, främjar hälsa och friluftsliv, tar till vara kreativitet och kunskap samt skapar en mer attraktiv, grön kommun.

Att odla stadsnära eller mitt i staden har skett under lång tid, men har under senare år blivit allt mer populärt. Det talas närmast om en odlingsvåg, och det odlas på hustak och bakgårdar, på ödetomter, i parker och på kolonilotter. Detta blir allt mer populärt även i Jönköping, vilket är bra, eftersom odling gör staden till vackrare, intressantare och mer hållbar.

Ett dussintal föreningar hyr mark av kommunen, för att använda till kolonilotter. Du hittar alla föreningar, och kontaktuppgifter, här på webben. Det finns också en karta över områdena.

Odling som dessa har fler fördelar än bara det njutbara i att kunna plocka en solmogen tomat, eller en knippe rädisor. Det handlar också om ett hållbart bruk av naturresurser, minska vår påverkan på miljön och gynna biologisk mångfald. Det finns också sociala och ekonomiska vinster att göra.

Läs mer om kolonilotter/odlingslotter samt stadsodling på underliggande sidor.