search
Sök
menu
Meny

Ute är inne – konferensen om grönytans bidrag till lärandet

29–30 augusti står Jönköpings kommun som medarrangör till konferensen Ute är inne. Sett till kommunens satsning på utomhuspedagogik och en vardag där allt fler barn och ungdomar är stillasittande, ligger konferensen helt rätt i tiden.

Utenavet och dess organisationer är huvudarrangör till konferensen som hålls på Elmia. Årets huvudtema är: hur rörelse och utomhuspedagogik bidrar positivt både direkt och indirekt till skolprestation och skolresultat.

Just nu arbetar Jönköpings kommuns friluftsråd fokuserat kring det friluftspolitiska målet ”Ett rikare friluftsliv i skolan” och harbjudit hit en nationell konferens med en hög nivå för kompetensutveckling.

Kommunen ställer

Den stora vinsten för besökaren, förutom ren inspiration i sitt arbete, är de konkreta tips och idéer som ges i de olika workshopsen och föreläsningarna som hålls – utomhus. Många samtal kommer kretsa kring hur utemiljön fungerar som plats för lärande, med fokus på ekosystemtjänster, utomhuspedagogiska metoder, miljö och hälsa samt planering och samverkan.

Utomhuspedagogik har flera fördelar. Alla lär in på olika sätt – kunskapen sätter sig i kroppen när de fem sinnena används. Forskning visar att det blir mindre konflikter ute, att koncentrationen höjs och att man får ökad minneskapacitet.

Kommunen ställer upp med djup och bredd

Tillsammans med Smålandsidrotten samarbetar utbildningsförvaltningen för ”Samling för daglig rörelse”, ett statligt initiativ för att minska stillasittandet hos barn och ungdomar. Maja Björkebäck som är projektledare för arbetet håller en workshop på konferensen, ”Utvecklas utomhus – skapa förutsättningar för lärandet”. Hon är en av flera workshopledare från kommunen som deltar i konferensen.

Från Jönköpings kommun har flera personer deltagit i arbetet inför konferensen tillsammans med JU, Region Jönköpings län, FoUrum fritid, Länsstyrelsen, Biosfärområdet och Östra Vätterbranterna, fortsätter Lisa Bergström.

Det blir också workshops om hur skolan kan bidra till att tonåringar får upp ett intresse för natur, friluftsliv och biologisk mångfald och hur man utifrån Läroplanen för förskolan kan arbeta med begrepp som samarbete, empati och respekt för allt levande genom att vara ute i naturen.