search
Sök
menu
Meny

Globala JKPG - Aktiviteter och föreläsningar

Logotyp med text "Globala JKPG" tillsammans med en destinationsmarkör som innehåller en ring som skiftar i olika färger.

Runt vecka 40 får du inspiration om hur du kan göra världens skillnad, på hemmaplan. Delta i aktiviteter och gå på föreläsningar för att få vet hur du kan agera lokalt.

Vi är glada och stolta över att vara en Global kommun, Globala JKPG. Tillsammans med Sida satsar vi därför lite extra på att inspirera dig till att leva mer klimatsmart, hållbart och snällt. Tillsammans kan vi nå de Globala målen. Läs mer om Globala JKPG som projekt längre ner.

Program för Globala JKPG

Aktiviteterna genmförs tillsammans med en rad lokala aktörer. Det bjuds bland annat på utställningar, föreläsningar, diskussioner och uppträdanden.

Här kommer du att kunna läsa om aktiviteterna. Programmet uppdateras löpande.

Bakgrund till Globala JKPG

För fyra år sedan enades världens ledare om att anta de Globala målen på FN:s toppmöte i New York. Om elva år ska målen vara uppfyllda. För det krävs handlingskraft på alla nivåer i samhället, såväl globalt som lokalt.

Sveriges kommuner har en viktig roll i detta arbete och därför är Jönköpings kommun med i samarbetsprojektet med biståndsmyndigheten Sida om att bli en Global kommun.

Globala JKPG har som mål att öka kunskapen om och intresset för hur vi alla kan bidra till en rättvis och hållbar global utveckling. Intresset för frågorna är stort. Så många som 8 av 10 svenskar gjorde ifjol livsstilsförändringar eller andra handlingar för att bidra till fattiga länders utveckling, enligt Sidas årliga opinionsundersökning. Genom att bli en Global kommun kan vi stärka engagemanget ytterligare i Jönköping.

Sidas kommunikationsprojekt Globala kommunenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

De Globala målen

De 17 Globala målen ska tillsammans utrota fattigdom och skapa jämlika, miljömässigt hållbara och fredliga samhällen. Målen gäller alla och hänger tydligt ihop. Vi ser hur utsläpp i ett land påverkar klimatet i ett annat, ökad tillgång till rent vatten gör att fler barn är friska och kan gå i skolan och våra val som konsumenter påverkar såväl miljön som andras arbetsvillkor.

De Globala målen - agendan för hållbar utvecklinglänk till annan webbplats