search
Sök
menu
Meny

Väg 132, Huskvarna – Lekeryd, gång- och cykelväg med VA-ledningar

Trafikverket och Jönköpings kommun planerar en gång- och cykelväg utmed väg 132 mellan Huskvarna och Lekeryd. Det ökar framkomligheten och trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter.

Projektet samfinansieras av Trafikverket och Jönköpings kommun. Byggstarten är planerad till 2018. Bygget av gång- och cykelvägen kommer att samordnas med anläggandet av en ny överföringsledning (VA) mellan Huskvarna och Lekeryd.

Bakgrund

En gång- och cykelväg mellan Huskvarna och Lekeryd finns med som utbyggnadsobjekt i Jönköpings kommuns cykelplan, antagen i januari 2013. Syftet med cykelplanen är att stimulera användandet av cykel som fortskaffningsmedel inom kommunen och bl.a. ge förslag på fysiska åtgärder.