search
Sök
menu
Meny

Torparondellen byggs om

Från vecka 18 till slutet av oktober 2018 förnyas och förbättras Torparondellen. Cirkulationsplatsens kapacitet behöver öka. Den behöver också göras säkrare för oskyddade trafikanter till och från Munksjöstaden.

Torparondellen är bara provisoriskt återställd efter de VA-arbeten som utförts i området och behöver återställas och byggas om. Ytterligare ett övergångsställe behöver byggas för att göra cirkulationsplatsen säkrare för oskyddade trafikanter, och busshållplatser behöver renoveras.

För att förbereda inför att fler människor kommer att flytta in i Munksjöstaden behöver kapaciteten i Torparondellen ökas och ytterligare ett högersvängsfält norrifrån kommer därför att byggas.

Under ombyggnadstiden behöver trafiken etappvis att ledas om.

Det kommer gå att köra längs Barnarpsgatan under hela entreprenaden, men Torpagatan och Östra Torpagatan kommer etappvis behöva stängas av. Trafiken kommer då att hänvisas till Kungsgatan, Drottninggatan samt Klostergatan och Brahegatan.

Arbetet utförs av entreprenören Strand i Jönköping AB.

Vi tackar för visad hänsyn under ombyggnationen!

Kontakt

Peder Lundberg
projektledare, stadsbyggnadskontoret
tfn 036-10 52 31