search
Sök
menu
Meny

Prostkvarnsgatan - byggnation gångpassage

Karta över Prostkvarnsgatan

En ny gångpassage byggs på Prostkvarnsgatan i syfte att minska hastigheten på trafiken och därmed öka trafiksäkerheten vid gångpassage.

Tidsplan
Byggnation sker någon gång under 2019.

Hur påverkar det mig?
Trafiken kommer att gå förbi i ett körfält under byggnation.