search
Sök
menu
Meny

Oxtorgsgatan - byggnation gångbana

Karta över Oxtorgsgatan

En ny upphöjd gångbana byggs i korsningen mellan Oxtorgsgatan och Barnarpsgatan i syfte att öka tillgängligheten vid gångpassage.

Tidsplan
Ombyggnation sker någon gång under 2019.

Hur påverkar det mig?
Trafiken kommer att gå förbi i ett körfält under byggnation. Oxtorgsgatan stängs eventuellt av under byggtiden. Gående och cyklister hänvisas till en tillfällig gångpassage.