search
Sök
menu
Meny

Huskvarnavägen - ombyggnation övergångsställe

Karta över Huskvarnavägen

Övergångstället vid korsningen mellan Huskvarnavägen och Kjellbergsgatan ska byggas om. Syftet är att öka trafiksäkerheten.

Vad ska göras?
Vi ökar säkerheten vid övergångstället på Huskvarnavägen genom att ta bort trafikljusen och ersätta dessa med busskuddar. Utöver ombyggnation av övergångstället förbättrar vi även belysningen för att gående och cyklister ska synas bättre i mörkret.

När ska det göras?
Ombyggnation kommer att ske under sommaren 2019.

Varför ska det göras?
Vi vill minska hastigheten på förbipasserande fordon och öka säkerheten för gående och cyklister vid Huskvarnavägen, därför tar vi bort trafikljusen och ersätter dessa med busskuddar. Busskuddarna tvingar bilisterna att minska i hastighet till skillnad från trafikljusen som enbart fungerar som stoppsignal för gående och cyklister. En minskad hastighet är den avgörande faktorn för att minska antalet olyckor.

Hur påverkar det mig?
Framkomligheten kan komma att begränsas något då trafiken kommer att gå förbi i ett körfält under ombyggnation. Risk för köer under rusningstrafik. Gående och cyklister hänvisas till en tillfällig gångpassage.