search
Sök
menu
Meny

Brunnsgatan - ombyggnation övergångställe

Karta över brunnsgatan

Övergångstället i korsningen mellan Brunnsgatan och Pilgatan byggs om. Syftet är att minska hastigheten på trafiken och därmed öka trafiksäkerheten vid gångpassage.

Tidsplan
Ombyggnation sker någon gång under augusti/september 2019.

Hur påverkar det mig?
Framkomligheten kan komma att begränsas något då trafiken kommer att gå förbi i ett körfält under ombyggnation. Risk för köer under rusningstrafik. Några parkeringar kan behövas tas bort under byggtiden. Gående och cyklister hänvisas till en tillfällig gångpassage.