search
Sök
menu
Meny

All självservice

 1. Abonnemang i P-hus - Jönköpings kommun Det finns idag fyra olika typer av abonnemangskort. Gemensamt för alla är att du får ett kort att sätta i bilrutan och en faktura månadsvis eller kvartalsvis.

 2. Anmäl en matförgiftning - Jönköpings kommun Misstänker du att du blivit matförgiftad av mat som du köpt eller ätit i Jönköpings kommun? I formuläret nedan kan du göra en anmälan om detta till miljö-

 3. Anmäl kränkning, mobbning, diskriminering - Jönköpings kommun Här har du möjlighet att anmäla kränkning, mobbning och diskriminering inom förskola, skola (från grundskola till vuxenutbildning) och

 4. Anmälan av idrottsmästare - Jönköpings kommun Martina Granström, JSS. OS-deltagare i London 2012. Jönköpings kommun vill uppmärksamma goda idrottsprestationer, utförda av enskilda utövare eller lag

 5. Anmälan braskamin och eldstad - Jönköpings kommun Om du vill installera en braskamin, eldstad, kakelugn eller öppen spis ska du alltid göra en anmälan. För att få installera en eldstad måste du lämna

 6. Anmälan om registrering av livsmedelsanläggning - Jönköpings kommun Verksamheter som säljer eller levererar livsmedel direkt till slutkonsument ska registreras. Det gäller t.ex. butiker, catering,

 7. Anmälan till Jönköpings kommuns tomtkö - Jönköpings kommun För att du ska kunna få en tomt måste du finnas med i kommunens tomtkö. Här kan du registrera dig till tomtkön. Sökande * Förnamn Efternamn

 8. Anmälan till KomTek-kurs våren 2018 - Jönköpings kommun Sista anmälningsdag 2018-01-07 Det är inte tillåtet att göra anmälningar ännu. Anmälningar får tidigast göras den 18 november klockan 23.59.

 9. Anmälan till Kulturskolan - Jönköpings kommun Här kan du anmäla dig till Kulturskolans kurser.

 10. Anmälan till hämtning av trädgårdsavfall - Jönköpings kommun Hämtning av trädgårdsavfall är en tjänst till alla villaägare. Vi hämtar ditt trädgårdsavfall varannan vecka under veckorna 16 - 45. Vi

 11. Anmälan till idrottsskola - Jönköpings kommun 15 idrottsskolor planeras läsåret 2017-2018 Anmälan till idrottskolan görs via webbformulär. Klicka på den idrottsskola dit ni vill anmäla ert barn och

 12. Ansökan om förläggning, skollokaler - Jönköpings kommun Här kan du ansöka om förläggning i skollokaler, lov och helger. Ansökan gäller enbart förläggning/övernattning - inte hyra under dagtid.

 13. Ansökan till Huskvarna musikklasser på Alfred Dalinskolan - Jönköpings kommun Du kan anmäla dig till Huskvarna musikklasser genom att fylla i formuläret nedan. Om du hellre vill fylla i en blankett

 14. Ansökan till förskola, familjedaghem och fritidshem - Jönköpings kommun När du behöver plats för ditt barn i förskola, familjedaghem eller fritidshem, så ansöker du här direkt på webben. När du ska

 15. Ansökan till vuxenutbildning - Jönköpings kommun Ansökan till vuxenutbildning gäller till alla kurser och utbildningar inom grundläggande och gymnasial vuxenutbildning i Jönköping, utom sfi. Du kan

 16. Ansökningswebben, med studievägar och statistik - Jönköpings kommun På ansökningswebben kan du alltid se aktuella studievägar, statistik över antal sökande m.m. På ansökningswebben hittar du alla

 17. Arvodesblanketter till förtroendevalda - Jönköpings kommun Som fritidspolitiker är du berättigad vissa typer av ersättningar och arvoden. Beloppen bestäms av kommunfullmäktige. Arvodena delas upp i

 18. Avanmälan från Kulturskolans kurser - Jönköpings kommun

 19. Avlösning i form av korttidsvistelse för personer 65 år och äldre, ansökan - Jönköpings kommun ​Här kan du ansöka om avlösning i form av korttidsvistelse för personer 65 år och äldre. Antingen

 20. Avsluta abonnemang i P-hus - Jönköpings kommun Uppsägning av abonnemang i P-hus ska göras senast 30 dagar före månadskifte. När vi fått din uppsägning skickar vi ett bekräftelsebrev till dig. Om du är

 21. Beställ handlingar och ritningar ur bygglovsarkivet - Jönköpings kommun Här kan du beställa ritningar/handlingar ur bygglovsarkivet. I bygglovsarkivet finns handlingar rörande bygglov och anmälan. För

 22. Beställ inloggningsuppgifter till Lediga lokaler - Jönköpings kommun Har du lokaler för uthyrning och vill visa dem i Lediga lokaler? Fyll i dina uppgifter här så skickar vi inloggningsuppgifter.

 23. Beställ kopia på avfallsfaktura - Jönköpings kommun Har du förlorat din avfallsfaktura kan du beställa en ny. Observera att denna tjänst gäller för beställning av fakturakopia vid förlust av

 24. Beställning av betyg från vuxenutbildning - Jönköpings kommun Här kan du beställa betyg från vuxenutbildningen i Jönköping. För att få kursbetyg ansöker du genom formuläret här nedanför. Betyg från

 25. Beställning av fika från Torpa restaurang - Jönköpings kommun Fikat hämtas i restaurangen. När vill du boka fika (skriv veckodag, datum och tid) * Antal personer Kaffe, antal Te, antal Kall dryck,

 26. Beställning av kanylburkar för apotek - Jönköpings kommun Nu kan apoteken beställa kanylburkar direkt på vår hemsida. Nu görs beställning av kanylburkar av apoteken här på hemsidan. För att beställa,

 27. Beställning av sophämtning vid evenemang - Jönköpings kommun Fyll i formuläret och skicka in så kommer någon av våra kontaktpersoner höra av sig till er så snart som möjligt.

 28. Blanketter om bygglov och anmälan enligt PBL - Jönköpings kommun Blanketter om bygglov och anmälan för anmälningspliktiga åtgärder enligt PBL. Ansökningsblanketterna kan skrivas ut eller fyllas i

 29. Blanketter till kultur- och fritidsförvaltningens övriga bidrag till föreningar - Jönköpings kommun Här finns blanketter för kultur- och fritidsförvaltningens bidrag till föreningar. Mer information

 30. Bli familjehem till ensamkommande barn och ungdomar - intresseanmälan - Jönköpings kommun Om du är intresserad av att bli familjehem till ensamkommande barn och ungdomar kan du fylla i intresseanmälan

 31. Bli jourfamiljehem - intresseanmälan - Jönköpings kommun Om du är intresserad av att bli jourfamiljehem kan du fylla i intresseanmälan så kontaktar vi dig. Ditt namn (förnamn, efternamn) *

 32. Bli kontaktfamilj - intresseanmälan - Jönköpings kommun Om du är intresserad av att bli kontakfamilj kan du fylla i intresseanmälan så kontaktar vi dig. Ditt namn (förnamn, efternamn) *

 33. Bli kontaktfamilj för ensamkommande barn och ungdomar- intresseanmälan - Jönköpings kommun Om du är intresserad av att bli kontaktfamilj för ensamkommande barn och ungdomar kan du fylla i

 34. Bli kontaktperson funktionshinder - intresseanmälan - Jönköpings kommun Om du är intresserad av att bli kontaktperson till en person med funktionshinder kan du fylla i en intresseanmälan:

 35. Bli kontaktperson funktionshinder - intresseanmälan - Jönköpings kommun Om du är intresserad av att bli kontaktperson till en person med funktionshinder kan du fylla i en intresseanmälan:

 36. Bli kontaktperson för barn och ungdomar - intresseanmälan - Jönköpings kommun Om du är intresserad av att bli kontaktperson till barn eller ungdomar kan du fylla i intresseanmälan så kontaktar vi dig.

 37. Bli kontaktperson för ensamkommande barn och ungdomar - intresseanmälan - Jönköpings kommun Om du är intresserad av att bli kontaktperson till ensamkommande barn eller ungdomar kan du fylla i

 38. Bli stödfamilj, intresseanmälan - Jönköpings kommun Om du är intresserad av att bli stödfamilj och regelbundet vill ta emot ett barn med en funktionsnedsättning i ditt hem kan du fylla i en

 39. Bli stödfamilj, intresseanmälan - Jönköpings kommun Om du är intresserad av att bli stödfamilj och regelbundet vill ta emot ett barn med en funktionsnedsättning i ditt hem kan du fylla i en

 40. Boendeparkering, ansökan - Jönköpings kommun Fyll i ansökan nedan för önskemål om boendeparkering. I formuläret kan du som har e-legitimation installerad på din dator, mobil eller surfplatta göra din

 41. Boendeparkering, uppsägning - Jönköpings kommun Här kan du säga upp din boendeparkering. Du kan också säga upp ditt abonnemang för Tullporten. Uppsägning ska göras senast 30 dagar före nytt kvartal.

 42. Boendeparkering, ändra registreringsnummer - Jönköpings kommun Har du boendeparkering i Jönköping eller Huskvarna och har bytt bil? Då ska du anmäla ditt nya registreringsnummer till oss.

 43. Boka lokal i Seniorernas hus - Jönköpings kommun Organisationer, föreningar och studieförbund med verksamhet riktad mot seniorer, kan boka lokaler i Seniorernas hus Hyra Restaurangen 50:-/timma

 44. Boka sport- och fritidsanläggningar via Bokningscentralen - Jönköpings kommun Via Bokningscentralen kan föreningar, företag och privatpersoner boka och hyra sporthallar, gymnastiksalar, fotbollsplaner

 45. Byggaktör - anmäl er här! - Jönköpings kommun Är ni ett byggföretag med intresse av att bygga på Jönköpings kommuns mark? Anmäl dig till oss för att få inbjudan till markanvisningar! Fyll i nedan

 46. Båtplats, ansökan - Jönköpings kommun Jönköpings kommun erbjuder båtplatser i Jönköpings respektive Huskvarnas hamnar. Båtplatserna upplåts fast eller tillfälligt. Rätten att nyttja båtplatsen är

 47. Cykelbox vid Jordbrons infartsparkering, ansökan - Jönköpings kommun Fyll i ansökan nedan för önskemål om att hyra cykelbox vid Jordbrons infartsparkering.

 48. Felanmälan av trasigt sopkärl - Jönköpings kommun Har din soptunna gått sönder anmäler du det här. Observera att om du själv har orsakat skadan och kärlet måste bytas måste du stå för kostnaden. För

 49. Flyttanmälan för vatten och avfall - Jönköpings kommun Ska du flytta måste du göra en anmälan till oss så du inte står kvar som betalningsansvarig för vatten och avfall. Kontakt Abonnentservice 07

 50. Fråga oss om stöd i förskola och skola - Jönköpings kommun Här kan du ställa en fråga om du är orolig för ditt barn, i förskolan eller skolan. Din fråga kan handla om barnets hälsa eller lärande och

 51. Försörjningsstöd, ansökan - Jönköpings kommun För att göra ansökan om försörjningsstöd behöver du ha varit i kontakt med en socialsekreterare på socialtjänsten och bokat en tid. Inför din ansökan om

 52. God man för ensamkommande barn, intresseanmälan - Jönköpings kommun Vill du berika din vardag? Vill du göra en insats, och bredda din erfarenhet? Då är du den vi söker! Är du intresserad av att bli

 53. God man och förvaltare, intresseanmälan - Jönköpings kommun Vill du berika din vardag? Vill du göra en insats? Vill du bredda din erfarenhet? Då är du den vi söker! Om du är intresserad av att bli god

 54. Hemtjänst, ansökan - Jönköpings kommun ​Här kan du ansöka om hjälp med hemtjänstinsatserna städning, tvätt, inköp, post-, bank- och apoteksärenden (hjälp i hemmet). Antingen använder du formuläret

 55. Hämtning av glas till återvinning - Jönköpings kommun Du som är kund, till exempel restauranger, bostads- och hyresrättsföreningar, kan beställa hämtning av glas. Vi hämtar måndagar och fredagar.

 56. Hämtning av vitvaror och elektronik - Jönköpings kommun Vi kan hämta vitvaror och tungt elavfall hos dig. Anmäl om du vill ha hämtat i formuläret.

 57. Inloggning till skolans och förskolans e-tjänster - Jönköpings kommun Här kan du som är vårdnadshavare, elev eller lärare logga in på Vklass och Barnwebben med e-legitimation eller mobilt bankID.

 58. Intresseanmälan - föräldrastegen - Jönköpings kommun Om du/ni är intresserad av att delta i Föräldrastegen fyller du i intresseanmälan nedan. Vi kontaktar dig när vi startar en ny grupp. Anmälan avser

 59. Klagomål, annan fråga inom barn och utbildning - Jönköpings kommun Här har du möjlighet att lämna klagomål på något inom verksamheterna i förskola, skola och vuxenutbildning. Vi vill att alla våra

 60. Klagomål, maten i skola och förskola - Jönköpings kommun Här har du möjlighet att lämna klagomål som gäller maten i skola och förskola. Vi vill att alla våra verksamheter ska vara så bra som möjligt

 61. Klagomål, skolsituationen - Jönköpings kommun Här har du möjlighet att lämna klagomål kring skolsituationen, om du är elev eller vårdnadshavare. Vi vill att alla våra verksamheter ska vara så bra som

 62. Klagomål, skolskjuts - Jönköpings kommun Här har du möjlighet att lämna klagomål på skolskjutsen. Vi vill att alla våra verksamheter ska vara så bra som möjligt för alla som finns där. För enkelhetens

 63. Klagomål, vuxenutbildningen - Jönköpings kommun Här har du möjlighet att lämna klagomål på vuxenutbildningen. Vi vill att alla våra verksamheter ska vara så bra som möjligt för alla som finns där. För

 64. Lediga jobb, utannonserade tjänster - Jönköpings kommun Lediga jobb Här kan du söka på Befattning och Arbetsställe. Alla yrkesområden Arbetsterapeuter Barnskötare Behandlingsassistenter och

 65. Lediga lokaler i Jönköping - Jönköpings kommun Lokaler som just nu är lediga i Jönköpings kommun. Förteckningen omfattar kontorslokaler, lagerlokaler, butikslokaler och industrilokaler. Har du en

 66. Lämna uppgifter inför borgerlig vigsel - Jönköpings kommun Här kan du lämna personuppgifter och önskemål om datum och plats för vigseln. Formuläret underlättar registreringen av korrekta namnuppgifter

 67. Matavfallspåsar för flerfamiljshus och verksamheter - Jönköpings kommun Större verksamheter har möjligheten att beställa matavfallspåsar i större mängder. En helpall innehåller 240 buntar 9 liters

 68. Nominera till miljöpriset! - Jönköpings kommun Sedan 1995 delar Jönköpings kommun årligen ut ett miljöpris. Från 2002 är priset uppdelat i två klasser; en på 25 000 kr som är öppen för alla och en för

 69. Nominering till naturvårdspriset - Jönköpings kommun Fyll i formuläret nedan och skicka in ditt förslag till naturvårdspristagare. Vem eller vilka vill du nominera till naturvårdspriset? * Adress till

 70. Nybyggnadskarta, ansökan - Jönköpings kommun Beställning av nybyggnadskarta Använd gärna e-tjänsten nedan för att göra en beställning av nybyggnadskarta. Läs gärna denna information innan du gör din

 71. Nytt lösenord till appen Vklass - Jönköpings kommun Om du vill beställa ett nytt lösenord för att kunna logga in till Vklass via appen kan du göra det här.

 72. Närvaroregistrering för föreningar - Jönköpings kommun Föreningar som söker verksamhetsbidrag måste hantera sin närvaroregistrering via Internet. Alla föreningar som söker verksamhetsbidrag från

 73. Pris för "berömliga insatser för barn" - Jönköpings kommun Jönköpings kommun delar ut ett pris till en eller flera personer som gjort något utöver det vanliga för barn. Syftet med priset är att

 74. Påsk- och valborgsmässoeldar - anmälan - Jönköpings kommun Den som tänker göra upp en påskeld eller valborsmässoeld ska anmäla detta till räddningstjänsten. I formuläret nedan ska du anmäla att du ska

 75. Sportfiskekortet Munksjön – Rocksjön, hämta/skriv ut - Jönköpings kommun När du fiskar i Munksjön eller Rocksjön måste du ha ett fiskekort. Sportfiskekortet kostar ingenting och du får det genom att

 76. Stadsbyggnadspriset, skicka in din nominering - Jönköpings kommun Har du något förslag till vem som ska få Stadsbyggnadspriset? Här kan du skriva in ditt förslag eller nominering och sicka in till oss

 77. Ställ en fråga till bygglovavdelningen - Jönköpings kommun Här kan du ställa dina frågor om bygglov och anmälan enligt PBL i Jönköpings kommun. Du får återkoppling på din fråga inom 5-7 arbetsdagar.

 78. Synpunkter på socialtjänsten - Jönköpings kommun Synpunkter är viktiga för att vi ska kunna förbättra och utveckla socialtjänstens verksamhet ytterligare. Socialtjänsten erbjuder stöd, service och

 79. Sök bygglov enligt PBL med Bankid - Jönköpings kommun E-tjänst för att lämna in ansökan om bygglov till bygglovsavdelningen i Jönköping.

 80. Söka bidrag till föreningen - Jönköpings kommun Sök bidrag till föreningen direkt på webben. Ansökan om verksamhets- och lokal- och anläggningsbidrag m.fl. bidrag för föregånde kalenderårs verksamhet,

 81. Tillståndsenhetens e-tjänster - Jönköpings kommun Ansökan Här kan du ansöka om olika typer av serveringstillstånd, via vår e-tjänst, se länk nedan. Stadigvarande serveringstillstånd Tillfälligt

 82. Trygghetslarm (yngre än 80 år), ansökan - Jönköpings kommun ​Här kan du ansöka om trygghetslarm om du är yngre än 80 år. Antingen använder du formuläret nedan eller så fyller du i och skriver ut

 83. Trygghetslarm (över 80 år), beställning - Jönköpings kommun ​Här kan du beställa trygghetslarm om du är äldre än 80 år. Antingen använder du formuläret nedan eller så fyller du i och skriver ut

 84. Trädfällning, önskemål - Jönköpings kommun Fastighetsägare eller allmänhet, som vill att naturmark ska gallras, eller att träd på kommunens mark ska tas ned, kan lämna önskemål om det i vårt formulär.

 85. Utcheckning från parkeringhus - Jönköpings kommun Här kan du checka ut från kommunens P-hus om biljettautomaten inte fungerar. Vid fel på biljettautomaterna erbjuder vi ett formulär här, för

 86. Vattenavläsning - Jönköpings kommun Registrera mätarställningen på din vattenmätare. Logga in med ditt kundnummer och personnummer (ååååmmddxxxx) eller organisationsnummer. Har du ett

 87. Värmepump, anmälan eller ansökan om att installera värmepump samt grannyttrande - Jönköpings kommun Planerar du att skaffa värmepump för mark, grund- och ytvatten? Då måste du anmäla detta till miljö-