search
Sök
menu
Meny

Alla e-tjänster

 1. Det finns idag fyra olika typer av abonnemangskort. Gemensamt för alla är att du får ett kort att sätta i bilrutan och en faktura månadsvis eller kvartalsvis. Abonnemangsformer: Boendekort. För dig

 2. Misstänker du att du blivit matförgiftad av mat som du köpt eller ätit i Jönköpings kommun? I formuläret nedan kan du göra en anmälan om detta till miljö- och hälsoskyddskontoret. Anmälan kan lämnas

 3. Här har du möjlighet att anmäla kränkning, mobbning och diskriminering inom förskola, skola (från grundskola till vuxenutbildning) och pedagogisk omsorg. Vi vill att alla våra verksamheter ska vara så

 4. Jönköpings kommun vill uppmärksamma goda idrottsprestationer, utförda av enskilda utövare eller lag från kommunen. Kommunens föreningar uppmanas att meddela vilka som vunnit SM, NM, EM eller VM. Goda

 5. Om du vill installera en braskamin, eldstad, kakelugn eller öppen spis ska du alltid göra en anmälan. För att få installera en eldstad måste du lämna in en anmälan till stadsbyggnadskontoret

 6. Verksamheter som säljer eller levererar livsmedel direkt till slutkonsument ska registreras. Det gäller t.ex. butiker, catering, personalmatsalar, caféer och restauranger. Det gäller även verksamheter

 7. För att du ska kunna få en tomt måste du finnas med i kommunens tomtkö. Här kan du registrera dig till tomtkön. Sökande * Förnamn Efternamn Adress Postnummer Postadress Telefon E-post Personnummer

 8. Här kan du anmäla dig till Kulturskolans kurser.

 9. Kultur och fritidsförvaltningen planerar 10 idrottsskolor läsåret 2018-2019 Anmälan till idrottskolan görs via webbformulär. Klicka på den idrottsskola dit ni vill anmäla ert barn och fyll i

 10. Här kan du ansöka om förläggning i skollokaler, lov och helger. Ansökan gäller enbart förläggning/övernattning - inte hyra under dagtid. Föreningen som använder skollokaler för tillfällig förläggning

 11. När du behöver plats för ditt barn i förskola, familjedaghem eller fritidshem, så ansöker du här direkt på webben. När du ska ansöka om en plats i förskola, familjedaghem (hos dagbarnvårdare) eller

 12. Ansökan till vuxenutbildning gäller alla kurser och utbildningar inom grundläggande och gymnasial vuxenutbildning i Jönköping. Du som vill studera på grundläggande- och/eller gymnasienivå kan söka

 13. På ansökningswebben kan du alltid se aktuella studievägar, statistik över antal sökande m.m. På ansökningswebben hittar du alla aktuella studievägskoder. Program, inriktningar, möjlighet att sortera

 14. Som fritidspolitiker är du berättigad vissa typer av ersättningar och arvoden. Beloppen bestäms av kommunfullmäktige. Arvodena delas upp i sammanträdesarvoden och förrättningsarvoden.

 15. Avanmälan avser inte orkester/ensemble, meddela istället ansvarig ledare

 16. ​Här kan du ansöka om avlösning i form av korttidsvistelse för personer 65 år och äldre. Antingen använder du formuläret nedan eller så fyller du i och skriver ut pdf-filen Avlösning i form av

 17. Uppsägning av abonnemang i P-hus ska göras senast 30 dagar före månadskifte. När vi fått din uppsägning skickar vi ett bekräftelsebrev till dig. Om du är innehavare av nyckel innehåller brevet ett

 18. Här kan du beställa ritningar/handlingar ur bygglovsarkivet. I bygglovsarkivet finns handlingar rörande bygglov och anmälan för fastigheter i Jönköpings kommun. För de allra äldsta byggnaderna i

 19. Här kan du beställa betyg från vuxenutbildningen i Jönköping. För att få kursbetyg ansöker du genom formuläret här nedanför. Betyg från annan kommun eller betyg från gymnasieskolan beställs genom den

 20. Kultur- och fritidsförvaltningen har bytt IT-stöd för hantering av bidrag, bokning och närvaroregistrering. Det innebär en del förändringar, bl.a. försvinner ett antal blanketter. Kulturföreningar -

 21. Blanketter om bygglov och anmälan för anmälningspliktiga åtgärder enligt PBL. Ansökningsblanketterna kan skrivas ut eller fyllas i direkt på skärmen, men då det krävs underskrift. Efter underskrift

 22. Om du är intresserad av att bli familjehem till ensamkommande barn och ungdomar kan du fylla i intresseanmälan så kontaktar vi dig. Ditt namn (förnamn, efternamn) * Yrke/studerande Ev ytterligare

 23. Om du är intresserad av att bli jourhem kan du fylla i intresseanmälan så kontaktar vi dig. Ditt namn (förnamn, efternamn) * Yrke/studerande Ev ytterligare medsökande (förnamn, efternamn)

 24. Om du är intresserad av att bli kontakfamilj kan du fylla i intresseanmälan så kontaktar vi dig. Ditt namn (förnamn, efternamn) * Yrke/studerande Din ålder (minst 25 år) * Ev medsökandes namn (förnamn

 25. Om du är intresserad av att bli kontaktfamilj för ensamkommande barn och ungdomar kan du fylla i intresseanmälan så kontaktar vi dig. Ditt namn (förnamn, efternamn) * Yrke/studerande Ev medsökandes

 26. Om du är intresserad av att bli kontaktperson till en person med funktionshinder kan du fylla i en intresseanmälan:

 27. Om du är intresserad av att bli kontaktperson till barn eller ungdomar kan du fylla i intresseanmälan så kontaktar vi dig. Yrke Din ålder (minst 22 år) * Dina fritidsintressen * Din erfarenhet av barn

 28. Om du är intresserad av att bli kontaktperson till ensamkommande barn eller ungdomar kan du fylla i intresseanmälan så kontaktar vi dig. Yrke Din ålder * Dina fritidsintressen * Din erfarenhet av barn

 29. Om du är intresserad av att bli stödfamilj och regelbundet vill ta emot ett barn med en funktionsnedsättning i ditt hem kan du fylla i en intresseanmälan. Yrke/studerande: Ålder: Fritidsintressen:

 30. Fyll i ansökan nedan för önskemål om boendeparkering. I formuläret kan du som har e-legitimation installerad på din dator, mobil eller surfplatta göra din ansökan. Observera att e-legitimationen (till

 31. Här kan du säga upp din boendeparkering. Du kan också säga upp ditt abonnemang för Tullporten. Uppsägning ska göras senast 30 dagar före nytt kvartal. Om uppsägningen görs senare fortsätter

 32. Har du boendeparkering i Jönköping eller Huskvarna och har bytt bil? Då ska du anmäla ditt nya registreringsnummer till oss. Förutsättningen för att ändringen ska gå igenom är att villkoren för

 33. Organisationer, föreningar och studieförbund med verksamhet riktad mot seniorer, kan boka lokaler i Seniorernas hus Hyra Restaurangen 50:-/timma Allrummet 40:-/timma En del av allrummet 20:-/timma

 34. Bokningsförfrågningar via Bokningscentralen, för föreningar, företag och privatpersoner som vill boka och hyra sporthallar, gymnastiksalar, fotbollsplaner och andra kommunala sport - och

 35. Är ni ett byggföretag med intresse av att bygga på Jönköpings kommuns mark? Anmäl dig till oss för att få inbjudan till markanvisningar! Fyll i nedan formulär så skickar vi inbjudan! Företagets namn *

 36. Jönköpings kommun erbjuder båtplatser i Jönköpings respektive Huskvarnas hamnar. Båtplatserna upplåts fast eller tillfälligt. Rätten att nyttja båtplatsen är tidsbestämd från 1 maj -31 oktober. Fasta

 37. Fyll i ansökan nedan för önskemål om att hyra cykelbox vid Jordbrons infartsparkering.

 38. Fyll i ansökan nedan om du vill hyra en plats i cykelgaraget. I formuläret kan du som har e-legitimation installerad på din dator, mobil eller surfplatta göra din ansökan. Observera att

 39. Ska du flytta måste du göra en anmälan till oss så du inte står kvar som betalningsansvarig för vatten och avfall. Kontakt June Avfall och Miljö AB Tfn 036 –17 19 00 Vardagar Kl. 08.00–16.00 Lunstängt

 40. Kultur- och fritidsförvaltningen lanserar ett nytt program för hantering av bidrag och närvaroregistrering 1 mars 2018. Föreningsportal - gäller inte kulturföreningar Införande av nytt IT-stöd innebär

 41. För att göra ansökan om försörjningsstöd behöver du ha varit i kontakt med en socialsekreterare på socialtjänsten och bokat en tid. Inför din ansökan om försörjningsstöd vill vi att du/ni fyller i

 42. Vill du berika din vardag? Vill du göra en insats, och bredda din erfarenhet? Då är du den vi söker! Är du intresserad av att bli god man för ensamkommande flyktingbarn? Fyll då i intresseanmälan

 43. Vill du berika din vardag? Vill du göra en insats? Vill du bredda din erfarenhet? Då är du den vi söker! Om du är intresserad av att bli god man eller förvaltare fyll i överförmyndarämndens

 44. Har du fått ett vykort med information om att din granne har fått bygglov? På denna sida kan du beställa ritningar för din grannes bygglov. Diarienumret hittar du på grannvykortet.

 45. ​Här kan du ansöka om hjälp med hemtjänstinsatserna städning, tvätt, inköp, post-, bank- och apoteksärenden (hjälp i hemmet). Antingen använder du formuläret nedan eller så fyller du i och skriver ut

 46. Här kan du som är vårdnadshavare, elev eller lärare logga in på Vklass och Barnwebben med e-legitimation eller mobilt bankID. Vid inloggning kan det ibland vara problem att se Vklass och det kan bero

 47. Vill du som fastighetsägare medverka till att dämpa hastigheten genom utplacering av blomlådor kan du skicka in en intresseanmälan. OBS! Läs reglerna innan du skickar din intresseanmälan! Antal

 48. Här har du möjlighet att lämna klagomål på något inom verksamheterna i förskola, skola och vuxenutbildning. Vi vill att alla våra verksamheter ska vara så bra som möjligt för alla som finns där. För

 49. I formuläret kan du göra en anmälan till miljö- och hälsoskyddskontoret om klagomål på boendemiljön Anmälan kan lämnas anonymt, men det är en fördel för oss om vi kan kontakta dig för att kunna göra

 50. I formuläret kan du göra en anmälan till miljö- och hälsoskyddskontoret om klagomål på livsmedelsverksamhet Anmälan kan lämnas anonymt, men det är en fördel för oss om vi kan kontakta dig för att

 51. Här har du möjlighet att lämna klagomål som gäller maten i skola och förskola. Vi vill att alla våra verksamheter ska vara så bra som möjligt för alla som finns där. För enkelhetens och snabbhetens

 52. Här har du möjlighet att lämna klagomål kring skolsituationen, om du är elev eller vårdnadshavare. Vi vill att alla våra verksamheter ska vara så bra som möjligt för alla som finns där. För

 53. Här har du möjlighet att lämna klagomål på skolskjutsen. Vi vill att alla våra verksamheter ska vara så bra som möjligt för alla som finns där. För enkelhetens och snabbhetens skull bör klagomål i

 54. Här har du möjlighet att lämna klagomål på vuxenutbildningen. Vi vill att alla våra verksamheter ska vara så bra som möjligt för alla som finns där. För enkelhetens och snabbhetens skull bör klagomål

 55. Lediga jobb Här kan du söka på Befattning och Arbetsställe. Alla yrkesområden Arbetsledare inom bygg, anläggning och gruva Behandlingsassistenter och socialpedagoger m.fl. Chefer inom hälso- och

 56. Här kan du lämna personuppgifter och önskemål om datum och plats för vigseln. Formuläret underlättar registreringen av korrekta namnuppgifter, önskat datum m.m. Ring handläggaren för bokning och mer

 57. Vem som helst kan nominera ett företag, en förening, en organisation eller en privatperson till kommunens miljöpris. Priset delas ut till någon som gjort en aktiv insats för att värna miljön eller

 58. Stadsbyggnadspriset har delats ut varje år sedan 1994 och i år firar man därmed 25-årsjubileum. Har du något förslag till vem som ska få Stadsbyggnadspriset i år? Se då till att nominera! Förslagen

 59. Fyll i formuläret nedan och skicka in ditt förslag till naturvårdspristagare. Vem eller vilka vill du nominera till naturvårdspriset? * Adress till den som nomineras * Telefon och e-post till den som

 60. Beställning av nybyggnadskarta Använd gärna e-tjänsten nedan för att göra en beställning av nybyggnadskarta. Läs gärna denna information innan du gör din beställning. Du kan också använda vår blankett

 61. Om du vill beställa ett nytt lösenord för att kunna logga in till Vklass via appen kan du göra det här.

 62. Föreningar som söker aktivitetsbidrag från Kultur- och fritids-förvaltningen måste hantera sin närvaroregistrering digitalt. Alla föreningar som söker aktivitetsbidrag från kultur- och

 63. Jönköpings kommun delar ut ett pris till en eller flera personer som gjort något utöver det vanliga för barn. Syftet med priset är att uppmärksamma och belöna ideella insatser som leder till att barns

 64. Den som tänker göra upp en påskeld eller valborsmässoeld ska anmäla detta till räddningstjänsten. I formuläret nedan ska du anmäla att du ska anordna en eld. Påskeld ska anmälas senast kl 16:00 på

 65. När du fiskar i Munksjön eller Rocksjön måste du ha ett fiskekort. Sportfiskekortet kostar ingenting och du får det genom att fylla i formuläret nedan. Fiskekortet ska därefter skrivas ut,

 66. Här kan du ställa dina frågor om bygglov och anmälan enligt PBL i Jönköpings kommun. Du får återkoppling på din fråga inom 7 arbetsdagar.

 67. Synpunkter är viktiga för att vi ska kunna förbättra och utveckla socialtjänstens verksamhet ytterligare. Socialtjänsten erbjuder stöd, service och behandling inom verksamheterna äldreomsorg,

 68. Tycker du att tillgänglighetsguiden inte stämmer? Felanmäl detta till oss via nedanstående formulär. Min felanmälan gäller: (skriv namnet på butiken, restaurangen eller den lokal du avser) * Beskriv

 69. Ansökan Här kan du ansöka om olika typer av serveringstillstånd, via vår e-tjänst, se länk nedan. Stadigvarande serveringstillstånd Tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten Tillfälligt

 70. ​Här kan du ansöka om trygghetslarm om du är yngre än 80 år. Antingen använder du formuläret nedan eller så fyller du i och skriver ut pdf-filen Trygghetslarm (yngre än 80 år), ansökan som ligger

 71. ​Här kan du beställa trygghetslarm om du är äldre än 80 år. Antingen använder du formuläret nedan eller så fyller du i och skriver ut pdf-filen Trygghetslarm (över 80 år), beställning som ligger under

 72. Verksamhet som sprider biocider där allmänheten har tillträde ska informera miljö- och hälsoskyddsnämnden. Underrättelse till miljö- och hälsoskyddsnämnden Verksamhet som sprider biocider där

 73. Här kan du checka ut från kommunens P-hus om biljettautomaten inte fungerar eller om du har glömt att checka ut. Om du av någon anledning inte kunnat checka ut från våra p-hus erbjuder vi här ett

 74. Förlängning av redan erhållet tillstånd för utplacering av blomlådor Gällande placering * Adress Postnummer Postadress Antal blomlådor * Datum * Kontaktperson Förnamn Efternamn Telefon E-post De

 75. Registrera mätarställningen på din vattenmätare. Logga in med ditt kundnummer och personnummer (ååååmmddxxxx) eller organisationsnummer. Har du ett organisationsnummer lägger du till 2 valfria siffror

 76. Planerar du att skaffa värmepump för mark, grund- och ytvatten? Då måste du anmäla detta till miljö- och hälsoskydds kontoret innan du börjar installationen. Prata alltid med dina närmaste grannar så