search
Sök
menu
Meny

Förskola och familjedaghem, teckenspråk

Förskolan är det första steget i ditt barns utbildning. Den har en egen läroplan. I förskolan finns alltid högskoleutbildad personal och vi strävar efter att ha hög personaltäthet. Vi strävar också efter små barngrupper.

För familjedaghemmen (och andra former av så kallad pedagogisk omsorg) är läroplanen enbart vägledande. Verksamheten ska stimulera barns utveckling och lärande och utformas så att den förbereder barnen för fortsatt lärande. Du väljer själv om du är intresserad av förskola eller familjedaghem till ditt barn.