search
Sök
menu
Meny

Kuratorn på familjecentralen

Familjecentralen är en verksamhet som vänder sig till alla blivande föräldrar och föräldrar med barn 0-6 år.

På familjecentralen finns kvinnohälsovård, barnhälsovård, kurator och öppen förskola som arbetar i samverkan. Vi erbjuder förebyggande hälsovård, hälsoundersökningar, föräldracaféer och föräldragrupper under graviditet och barnets första sex år. Familjecentralen är en mötesplats där man kan knyta kontakter, hämta kunskap samt få råd och stöd i föräldrarollen.

På varje familjecentral finns en kurator som kan ge dig stöd i din föräldraroll både genom enskilda samtal och genom föräldragrupper. Kuratorn erbjuder också stöd till familjen vid relationsproblem. Du kan få även vägledning om vart du ska vända sig i olika situationer och stöd i kontakt med olika myndigheter.

På familjecentralerna finns även BVC-sjuksköterskor, barnmorskor och förskollärare samlade för att ge barnfamiljer bästa möjliga stöd i föräldraskapet.

Kostnadsfritt

Att ha kontakt med kuratorn är kostnadsfritt och omfattas av sekretess. Vid vår kontakt görs inga journalanteckningar eller annan registrering.

Kontakt

Råd och Service
Tfn 036-10 26 55

Telefontid:
Måndag, tisdag, torsdag kl. 08.00-12.00
Onsdag kl. 13.00-16.00