search
Sök
menu
Meny

Boka tolk

Tolk- och översättarservice erbjuder språktolkning på telefon och på plats dygnet runt.

Våra kunder är framför allt myndigheter men också organisationer och företag. Som privatperson kan du inte beställa tolk, vänd dig istället till aktuell myndighet eller vårdinstans och begär tolk.


Utbildade tolkar

De tolkar vi engagerar är testade och genomgår, genom vår försorg, utbildningar inom flera fackområden. Vissa är auktoriserade av Kammarkollegiet och har allmän, och i vissa fall, speciell kompetens inom sjukvårdstolkning och/eller rättstolkning.

Tolkarna är registrerade hos oss efter de språk de talar och inte efter nationalitet eller vilken etnisk eller religiös grupp de tillhör.

Fördelning av uppdrag

När uppdragen fördelas använder vi först och främst de tolkar som är mest kvalificerade, i fallande ordning: auktoriserade tolkar med specialkompetens, auktoriserade tolkar och slutligen registrerade tolkar.

Vi försöker även, i den mån det fungerar, att tillgodose de särskilda önskemål som ni kan ha.

Beställning av tolk

Du kan göra beställningar via telefon eller via en onlinetjänst, TSRonline. Kontakta oss om du vill boka tolk via onlinetjänsten.

I akuta fall efter kontorstid och på helger blir du kopplad direkt till SOS Alarm som bokar tolk.

Boka tolk via onlinetjänsten TSRonlinelänk till annan webbplats

Personuppgifter i fakturor eller bokningar

För Jönköpings kommuns tolk- och översättarservice innebär Dataskyddsförordningen att vi inte kommer att spara persondata i våra bokningar. Vi tar emot personuppgifter från de kunder som vill lämna och raderar uppgifterna en gång per månad.

För att de kunder som inte lämnar personuppgifter ska kunna hantera sina fakturor på ett enkelt sätt blir det extra viktigt att ni antecknar bokningsnumret som ni får vid bokningstillfället.

Avgift tolktjänster

För tolktjänster debiteras kunden den faktiska kostnaden för varje tolkuppdrag enligt gällande överenskommelse om ersättning till tolkarna med tillägg för administrationspåslag för att täcka kommunens självkostnad för tolkförmedlingen och utbildning av tolkar.

Tolktaxa:

Tolktaxa 1 registrerad tolk 442:-/tim.

Tolktaxa 1A godkänd tolk 524:-/tim.

Tolktaxa 2 auktoriserad tolk 624:-/tim.

Tolktaxa 3 aukt. tolk med spec. kompetens 681:-/ tim.

Akut bokning via SOS utanför kontorstid +150:-

Telefonmeddelande 60:-

Vid platstolkning tillkommer kilometerersättning och restidsersättning.

Priserna är exklusive moms.

Debitering av tolktid

Debitering av tolkuppdrag sker per påbörjad halvtimme. Det innebär att om tiden drar över 30 minuter får ni betala för nästa halvtimme. För 35 minuters tolkning blir ni alltså debiterade för en hel timme.

Avbokning senast kl. 15 vardagen före

Behöver du boka av? För att inte bli debiterad för ett tolkuppdrag som du beställt, ska du boka av hos oss senast kl.15.00 dagen (vardag) innan tolkning skulle ha skett.

Utebliven klient eller tolk

Om klienten uteblir, måste ni intyga att tolken anlänt till tolkstället även om tolkningen inte kommit till stånd och ange i så fall orsaken.

Skulle tolk inte anlänt till tolkstället eller inte nås på angivet telefonnummer vid telefontolkning hör så snart som möjligt av er till oss på tfn 036-10 60 12.

Miljöarbete

Vi arbetar aktivt med ett miljötänk och har som målsättning att minska tolkarnas resor till och från uppdragen. Därför kan vi eventuellt komma att fråga er om ni kan justera tiden något i beställningarna för att optimera körsträckorna.

Tolk- och översättarservice
Kaserngatan 12, vån 5
553 05 Jönköping

Tfn 036-10 60 12

Telefontid: kl 07.30-12.00
och kl 13.00-16.00.

Kvällar och helger: SOS-Alarm
tfn 036-12 23 87