search
Sök
menu
Meny

Arbeta som frivillig/ volontär

Vill du göra något meningsfullt för andra människor? Vill du känna gemenskap och skapa nya kontakter? Som frivilligarbetare/volontär kan du göra ett enstaka uppdrag eller engagera dig under en längre period.

Du kan göra skillnad! Din insats som frivilligarbetare/volontär är värdefull för såväl den du möter som för uppdragsgivaren. Ditt engagemang, ovavsett om det är tillfälligt eller för en längre period, kan betyda mycket. 

Som frivilligarbetare har du möjlighet att dela/få erfarenheter och insyn i verksamheter som du är intresserad av, känna glädje och uppskattning, vara behövd och få möjlighet att knyta kontakter med andra. Värdefulla erfarenheter oavsett ålder och bakgrund! 

Vad är frivilligt arbete?

Frivilligt arbete innebär att du gör något idellt, för en medmänniska eller förening/organsiation. Uppdragen är alltid oavlönade, ersätter inte ordinarie personal eller arbete och kan var av kortare eller längre karaktär. Exempel på uppdrag:

  • medverkan vid olika slag av arrangemang och folkfester
  • medverkan i olika kultur- och fritidsaktiviteter
  • stöd inom föreningsverksamheter som kräver särskilda insatser
  • vara en resurs i kommunens sociala verksamheter (t.ex. äldreomsorg, funktionshinderomsorg)

Bli en frivilligarbetare

Ansök om att bli frivilligarbetare via länken under rubriken e-tjänster! Där fyller du även i de verksamhetsområden du vill jobba inom. När du har antagits som frivilligarbetare kommer du att få ett eget inlogg till "Min sida",  som gör det möjligt att ta del av inkomna uppdrag.

Har du frågor eller funderingar, kontakta Thomas Yaftali, samordnare civilsamhälle, Jönköpings kommun.