search
Sök
menu
Meny

Frivilligcentralen

Vill du göra något meningsfullt för andra, känna gemenskap och skapa nya kontakter? Som frivilligarbetare kan du göra enstaka uppdrag eller engagera dig en längre tid. Uppdragen matchas med dina intressen.

Frivilligcentralen är en kontaktyta för dig som vill göra ett frivlligarbete samt för den verksamhet/uppdragsgivare som har behov av en frivillig insats. Via Frivilligcentralen kan du engagera dig ideelt utan att binda dig till en förening eller organisation.

Frivilligcentralen är politiskt och religiöst neutral med demokratiska värderingar som grund. Uppdragen är frivilliga och därmed oavlönade och fungerar som komplement till offentlig och privat verksamhet. Uppdragen ersätter inte befintliga arbetsuppgifter.

Frivilligcentralens uppgift

Frivilligcentralen hjälper människor att engagera sig, erbjuder meningsfull sysselsättning och stimulerar utveckling inom frivilligsektorn. Frivilligcentralen samordnar och förmedlar frivilligt arbete i Jönköpings kommun och fungerar som en social arena för människor som är i behov av gemenskap, stöd och uppmuntran.

Genom förbättrad samverkan mellan kommunen och den ideella sektorn vill frivilligcentralen också underlätta det egna samhällsdeltagandet. På så vis främjas välfärd, integration, mångfald, demokrati och folkhälsa.

Bli en frivilligarbetare

Om du är nyfiken på att bli frivilligarbetare, gilla sidan Frivilligcentralen på facebook (Frivilligcentralen/facebook), där det finns inlägg från uppdragsgivare som söker frivilligarbetare. Om du har några frågor kan du även ringa eller mejla Frivilligcentralen så hjälper de dig vidare.

Kontakt