search
Sök
menu
Meny

Överförmyndare, god man

I varje kommun ska det finnas en överförmyndare, eller en överförmyndarnämnd, som utövar tillsyn över förmyndares, förvaltares och gode mäns förvaltning.

I Jönköpings kommun finns en överförmyndarnämnd vars ledamöter väljs av kommunfullmäktige för en period av fyra år. Nämndens ledamöter och ersättare deltar i sammanträden en gång i månaden. Där tar man ställning i ärenden som enbart kan beslutas av den politiska nämnden.

Nämnden har en egen webbsida där du till exempel hittar ledamöter och sammanträdestider.

Frågor om godmanskap, förvaltarskap och förmyndarskap

Den dagliga handläggningen av ärenden sköts av tjänstemän på överförmyndarenheten. Det är hit du ska vända dig om du har frågor om godmanskap, förvaltarskap och förmyndarskap.

Överförmyndarenheten når du enklast genom Kontaktcenter, eller via enhetens gemensamma e-postadress.

Kontakt

Överförmyndarenheten

Tfn 036-10 50 00 (Kontaktcenter)

Telefontider
juni–december:
må–fre kl 10.00-11.30

Det går alltid bra att skicka e-post till oss på overformyndarenheten@jonkoping.se

Besöksadress efter bokning:
Kaserngatan 12, A6, Jönköping

Postadress:
Överförmyndarenheten
551 89 Jönköping

På Kaserngatan 12 finns en brevlåda om receptionen inte är öppen.