search
Sök
menu
Meny

Demensteamet

Demensteamet arbetar med utveckling av demensomsorgen.

Vårt uppdrag är att:

 • vara ett stöd för personer med demensproblematik och/eller demenssjukdom,
 • informera om kommunens möjligheter att ge hjälp och stöd,
 • stötta anhöriga i demensfrågor,
 • handleda och fortbilda personal i kommunens demensomsorg,
 • arbeta med utveckling av demensomsorgen,
 • samverka med intresseorganisationer i utveckling av demensomsorgen. Vi samarbetar med kommunens övriga äldreomsorg och funktionshinderomsorg samt geriatriska kliniken, Ryhov.

Personalgruppen består av:

 • Demenskonsulenter (Arbetsterapeut, Beteendevetare och
  Silviasystrar)
 • Demenssjuksköterskor (Distriktssköterska och
  Silviasjuksköterska)