search
Sök
menu
Meny

Omsorg & hjälp

Är du barn eller ungdom som inte mår bra? Är du äldre och behöver hjälp i hemmet? Eller har du stora problem med din ekonomi? Omsorg och stöd från andra kan ibland vara nödvändigt för ett bra liv.

Jönköpings kommun har ett brett utbud av stöd och omsorg till människor i alla åldrar. Det kan handla om långvarigt eller kortare stöd till dig, din familj eller anhöriga och vänner.

Barn, ungdomar och föräldrar

Du som är barn/ungdom eller förälder och behöver stöd kan läsa vidare på sidorna "Stöd till barn och ungdom" eller "Stöd till föräldrar". Du kan också ringa 036-10 26 55 så diskuterar vi gemensamt hur du ska få den hjälp du behöver.

Jönköpings kommun ska vara trygg och säker

En trygg och säker kommun kan beskrivas som en kommun där det sker få olyckor, där få brott begås, där kriser hanteras på ett bra sätt för att minska störningar.

Misstanke om barn som far illa

Om du misstänker eller vet att ett barn far illa och behöver hjälp bör du kontakta någon av socialtjänstens barn- och ungdomskontor. Du når dem genom att ringa Kontaktcenter 036-10 50 00.

Så kontaktar du Jönköpings kommun

Via Kontaktcenter får du enkelt och snabbt kontakt med kommunen. Du kan besöka dem på Juneporten i Jönköping eller ringa 036-10 50 00 så svarar de på din fråga eller kopplar dig vidare till rätt person eller verksamhet.  

Patientnämnden

Patientnämnden är en oberoende instans som du kan vända dig till om du som patient, anhörig eller personal har klagomål, synpunkter, frågor eller förslag när det gäller den kommunala hälso- och sjukvården.

När ett problem uppstår kontaktar du i första hand den som är ansvarig för verksamheten. Är den vägen inte framkomlig eller om du vill diskutera frågan med en oberoende part, vänder du dig direkt till din patientnämnd.

Kontakt

Kontaktcenter
Tfn 036-10 50 00