search
Sök
menu
Meny

Vägarbete ger delvis begränsad framkomlighet på Herkulesvägen, vid Ica Maxi

Kartskiss som visar placeringen av mittrefug

Nu ska trafiksäkerheten höjas på Herkulesvägen vid Ica Maxi. En ny mittrefug och gångpassage kommer byggas med start den 10 juli.

– Det har varit mycket spring över vägen här och detta gör vi för att skapa en tryggare och säkrare trafikmiljö för både gående, bilister och busstrafiken, säger Johnny Hjelmrin, trafikingenjör på Jönköpings kommun.

Tidplan

Arbetet görs i huvudsak under semesterperioden när det är mindre trafik och startar tisdag den 10 juli och beräknas vara klart i början av augusti. Därefter ska även vägen asfalteras vilket innebär ytterligare några dagar med begränsad framkomlighet i augusti/september.

Hur påverkas trafiken?

Under byggtiden kan det tidvis vara begränsad framkomlighet. Tillgängligheten och parkeringsmöjligheter till butikerna påverkas inte i någon större utsträckning.

Publicerad: 2018-07-05 13.48