search
Sök
menu
Meny

Utställning av fördjupad översiktsplan Rosendala (Maden)

Vatten, byggnader i grönskande bakgrund. Illustration.

Stadsbyggnadskontoret har tagit fram ett förslag till fördjupad översiktsplan över Rosendala (Maden) i Huskvarna. Syftet med planen är ge övergripande förutsättningar för omvandling av industrimark till en ny del av Huskvarna centrum med ca nya 900 bostäder, 500 arbetsplatser, service och gröna stråk.

Utställning

Den fördjupade översiktsplanen ställs ut under perioden 7 mars - 12 maj 2019. Du hittar förslaget och aktuella handlingar via länken nedan.

Information och datorer kommer att finnas i Huskvarna bibliotek, Rumlaborgsgatan 1 i Huskvarna samt i kommunens utställningshall vid Juneporten, V Storgatan 16 i Jönköping.

Synpunkter

Synpunkter lämnas senast den 12 maj 2019 via e-post till stadsbyggnad@jonkoping.se eller skriftligt till Stadsbyggnadskontoret, 551 89 Jönköping.

Synpunkter under utställningen kommer att sammanställas i ett särskilt utlåtande innan planen antas. Synpunkter under samrådet finns sammanställda i samrådsredogörelsen.

Antagande

Efter granskningen antas den fördjupade översiktplanen av Kommunfullmäktige. Den fördjupade översiktsplan kommer sedan att vara en utgångspunkt för kommande detaljplaner.

Publicerad: 2019-03-18 13.45