search
Sök
menu
Meny

Spontningsarbetet vid Gradienten återupptas

Onsdag 26 september återupptogs arbetet med spontning vid projektet Gradienten, i centrala Jönköping. 

Arbetet stoppades tillfälligt under förra veckan sedan sprickor upptäckts i Regionens hus. Sedan dess har Skanska arbetat med att granska och hitta lösningar på situationen.

‑ Vi har gjort undersökningar och efter en utvärdering av resultaten enats om hur arbetet ska fortsätta. Spontningen startar nu närmare G-huset och vi testar och följer mycket noggrant vad som händer i marken och i närliggande hus. Upptäcks några avvikelser som överskrider gränsvärdena kommer arbetet på nytt att avbrytas och en ny bedömning göras, förklarar Fredrik Löf, affärsutvecklare vid Skanska.

Vad är spontning?

Spontning utgör en del av förberedande grundläggningsarbeten för Jönköpings nya hotellprojekt, Gradienten. Spont är en stödkonstruktion, vanligtvis av stål, betong, trä eller HD-polyeten, som används för att ta upp jordtryck vid schaktningsarbeten. Sådana arbeten föregås av omfattande undersökningar av markförhållanden på platsen.

Publicerad: 2018-10-01 12.03