search
Sök
menu
Meny

Omledning av körfält vid Jordbron på grund av vattenläcka

Kartbild över avstängning Jordbron

På grund av en akut, större, vattenläcka i höjd med OKQ8 vid Jordbron kommer trafiken behöva ledas om under reparationsarbetet.

De två södergående körfälten kommer att stängas av i höjd med St1-macken ner till jordbrorondellen och trafiken leds över till ett körfält på den andra vägbanan. Det blir alltså ett körfält i vardera riktning.

Busshållplatsen kommer tillfälligt flyttas norrut till St1-macken.

Arbetet startar måndagen den 11 juni och beräknas pågå under tre veckor.

- Anledningen till att arbetet tar så lång tid är att vi passar på att göra en större förnyelse av VA-ledningarna i området som vi ändå hade behövt göra framöver. Vi arbetar tvåskift för att skynda på arbetet. Det kommer bli lite trångt på platsen i rusningstrafik, men vi hoppas att trafikanterna visar hänsyn och har överseende med att arbetet behöver göras, säger Rolf Landin, chef för drift och anläggning av vatten- och avloppsnätet.

Publicerad: 2018-06-19 13.31