search
Sök
menu
Meny

Medborgarundersökning 2019

Vad tycker du om oss? I dagarna kommer 1 600 medborgare i kommunen få en enkät hemskickad med frågor om hur det är att leva och bo i Jönköpings kommun.

Medborgarundersökningen genomförs av Statistiska centralbyrån på uppdrag av Jönköpings kommun. Den görs för att mäta invånarnas attityder till verksamheterna i kommunerna, hur det är att bo och leva i kommunen. Deltagarna får svara på frågor om bland annat utbildning, fritid, trygghet och arbete. Genom att delta i undersökningen har du möjlighet att påverka utvecklingen av din kommun.

Vem får svara?
Enkäten kommer skickas hem till 1 600 personer i åldrarna 18-84, boende i Jönköpings kommun. Deltagarna är slumpmässigt utvalda.

Hur svarar jag?
Du kan antigen svara via en pappersenkät, som kommer att skickas hem till dig eller via webben. All information om hur du deltar finns i det brev som skickas hem till dig om du är utvald. Resultaten av höstens undersökning kommer att publicera på vår hemsida vid årsskiftet 2019/2020.

Tack för att du hjälper oss att utveckla Jönköpings kommun!

Publicerad: 2019-08-28 10.13