search
Sök
menu
Meny

Lämna förslag till Stadsbyggnadspriset 2018

I år firar Stadsbyggnadspriset 25-årsjubileum och nu är det dags att lämna in förslag till priset. Förslagen ska vara inlämnade till stadsbyggnadskontoret senast den 1 november 2018.

Förslagen kan lämnas i tre klasser: god byggnadsvård, god arkitektur och god livsmiljö. För samtliga gäller att de ska vara färdigställda under 2018.

De tre klasserna är:

  • God byggnadsvård - varsam och pietetsfull ombyggnad, vård eller restaurering av en äldre byggnad, återuppbyggnadsprojekt samt särskilda objekt där stora krav ställts på god anpassning med hänsyn till stadsbild och stadsmiljö
  • God arkitektur - ny byggnad eller tillbyggnad som är tilltalande i sig och i sitt sammanhang
  • God livsmiljö - byggnadsverk eller anläggning som bidragit till att utveckla en god livsmiljö, ekologiskt, socialt eller på annat sätt t.ex. god tillgänglighet.

Publicerad: 2018-10-10 17.09