search
Sök
menu
Meny

Ge synpunkter på förslag till ny renhållningsordning

June Avfall & Miljö har tagit fram ett förslag till ny renhållnings­ordning för Jönköping, Habo och Mullsjö kommuner. Du är välkommen att lämna synpunkter!

Renhållningsordningen består av en avfallsplan som gäller 2019-2022 samt lokala föreskrifter för avfallshantering. Avfallsplanens syfte är att få ett tydligt gemensamt styrdokument för avfallshanteringen i kommunerna. Planen innehåller bland annat övergripande och detaljerade mål som utgår från den nationella avfallstrappan.

De övergripande målen är:

  1. Minska avfallets mängd och farlighet
  2. Lätt att göra rätt
  3. Avfall som en resurs
  4. Minska miljöpåverkan från avfallsverksamhet
  5. Minska nedskräpning

De lokala föreskrifterna för avfallshanteringen utgör den rättsliga grunden i det dagliga arbetet för June Avfall & Miljö:s verksamhet.

Publicerad: 2018-08-08 12.15