search
Sök
menu
Meny

Från 1 juli finns det ett bidrag att söka vid radonsanering i en- och tvåbostadshus.

Regeringen har fattat beslut om att återinföra radonsaneringsbidraget i en- och tvåbostadshus som bidragstagaren äger och bor i. Bidraget ansöks hos länsstyrelsen.

Den som äger ett småhus som behöver radonsaneras kommer att kunna söka detta bidrag. Man kan få bidrag för 50 % av de kostnader som anses vara rimliga för åtgärderna. Man kan få högst 25 000 kronor. För att kunna söka bidraget behöver man både äga och permanent bo i det hus som ska radonsaneras.

Hur man ansöker

Om man vill söka bidraget måste man göra det innan man påbörjar några åtgärder för radonsanering.

Länsstyrelsen ansvarar för handläggning och beslutar om stöd. Ansökningsblankett finns på Boverkets webbplats. Skriv ut, skriv under och skicka till länsstyrelsen.

Radonmätning

Radonmätning ska göras under 1 oktober - 30 april. Mätperioden ska vara minst två månader, helst tre. Miljö- och hälsoskyddskontorets roll är som rådgivare i enklare frågor och i vissa fall kan kontoret svara på om radonmätning gjorts tidigare i fastigheten.

Publicerad: 2018-07-02 12.45