search
Sök
menu
Meny

Eldningförbud i Jönköpings län

Eldningsförbud råder från och med fredagen 29 juni kl. 12.00 i hela Jönköpings kommun.

På grund av den torra väderleken är nu brandrisken mycket hög i hela Jönköpings län och Ydre kommun.

Prognosen från SMHI tyder på att det fortsatt kommer vara varmt och torrt väder vilket innebär mycket stor brandrisk i hela länet.

Eldningsförbudet innebär

Eldningsförbud innebär att det är förbjudet att göra upp alla former av öppen eld utomhus tills dess att förbudet är upphävt.

Vid eldningsförbud gäller också förbud att använda fyrverkerier utomhus.

Sprit- eller gasolkök är tillåtna att använda, förutsatt att försiktighet iakttas.

Då eldningsförbud råder är grillning tillåtet förutsatt att försiktighet iakttas och att:

  • grillning sker med kol eller engångsgrill vid särskilt iordningställda grillplatser som kommunen erbjuder,
  • grillning sker i villaträdgårdar eller motsvarande med grill (kol-/gas-/el-) eller engångsgrill.

Särskild försiktighet

Arbete i skog och mark, som kan orsaka gnistor, kräver särskild försiktighet. Tillgång till släckutrustning bör finnas samt särskild bevakning bör utföras efter dessa typer av arbete.

Rökning bör undvikas när man vistas i skog och mark vid hög brandrisk eller eldningsförbud.

Bevakning sker dagligen med flyg på uppdrag av Länsstyrelsen i Jönköpings län.

Mer information om eldningsförbud

Mer information om eldningsförbud och regler för bränning finns via länkarna nedan. 

Information om eldningsförbud lämnas också av SOS Alarms telefonsvarare på telefon 036-16 85 22.

För mer information om eldningsförbudet generellt kontakta räddningstjänsten 036-10 70 00

Publicerad: 2018-07-12 10.33

Kontakt

Information om eldningsförbud

SOS Alarms telefonsvarare
036-16 85 22

Räddningstjänsten
036-10 70 00