search
Sök
menu
Meny

Birger Jarlsgatan avstängd vecka 45-47

Karta över Birger Jarlsgatan

Birger Jarlsgatan kommer att vara avstängd under vecka 45-47 på grund av återställning och asfaltering. Den nya gång- och cykelvägen kommer att vara öppen för enkelriktad trafik.

Nyligen invigdes gång- och cykelvägen på Birger Jarlsgatan och som ett sista steg i byggnationen har asfalt behövt fräsas bort för att få en fin och jämn gata. När fräsningen genomfördes upptäcktes det att asfalten var tunnare på vissa ställen och att den var uppbyggd med stenkolstjära vilket kan vara hälsofarligt.

- Fräsningen av gatan var ett av de sista momenten, först när det hade påbörjats insåg vi omfattningen av den tunna asfalten. Även om det är beklagligt att vi nu tvingas leda upp boendetrafik på gång- och cykelvägen under en period så är den nya gång- och cykelvägen ändå värd att bli firad. Under avstängningen kommer allt fokus ligga på att gräva ur de tunna asfaltspartierna, reparera, förstärka och asfaltera gatan, säger Hanna Säterskog på Stadsbyggnadskontoret.


Så här påverkar avstängningen trafiken

Gång- och cykelvägen kommer att vara öppen för enkelriktad trafik i östlig riktning för fordon upp till 3,5 ton med ärenden till Birger Jarlgatan. På gång- och cykelvägen kommer även cyklister kunna ta sig fram i östlig riktning. Cyklister i västlig riktning kommer hänvisas till Birkagatan. Gående hänvisas till gångbanan längs Birger Jarlsgatans norra sida. Entreprenören för projektet kommer ha daglig tillsyn av gångbanan för att säkerställa framkomligheten.

Följande busshållsplatser är tillfälligt indragna under arbetet: Bastugatan, Banérvägen, Polstjärnevägen, Duvgatan och Österängsvägen. Resande hänvisas till hållplatser utmed Birkagatan linje 1 och 18 eller Kungsängsvägen linje 2.

Publicerad: 2017-11-10 16.34