search
Sök
menu
Meny

Traineeprogram för socionomstudenter

Du som läser sista året på socionomprogrammet har chansen att söka till trainee inom Jönköpings kommun. Du får utöver lön, sommarjobb och semester samt ett erbjudande om tillsvidare anställning.

Få en bra start på karriären genom att lära känna hela verksamheten och knyt viktiga kontakter för det framtida yrkeslivet. Traineeprogrammet ger god inblick i både det övergripande förvaltningsarbetet och annat arbete som berör myndighetsutövning. Du får testa på olika delar av vår breda verksamhet för att ge dig så bra förutsättningar som möjligt för en framtida karriär inom socialförvaltningen i Jönköping.

Traineeprogrammet erbjuder dig

  • Sju timmars arbetsdag
  • Semester enligt avtal
  • Gruppträffar med fokus på ömsesidigt utbyte av kunskap och erfarenheter
  • Studiebesök i olika verksamheter
  • Delaktighet i socialförvaltningens utvecklingsarbete
  • Workshops i olika former
  • Föreläsningar av inbjudna experter
  • Kontinuerligt stöd i din professionella utveckling
  • En trygg tillsvidareanställning redan under dina studier

Så här går det till

Som trainee får du en trygg tillsvidareanställning på heltid inom socialförvaltningen med en marknadsmässig lön och förmåner som är beskrivna ovan. De veckor du inte har semester arbetar du som handläggare inom socialförvaltningen.

Under vår- och hösttermin tjänstgör du 20 procent och är tjänstledig 80 procent. Du följer då ett grundprogram med träffar en dag i veckan. Grundprogrammet anpassas för att det ska fungera i kombination med schemalagd undervisning i skolan samt tentaperioder.

Vi arbetar för att du efter avslutat trainee upplever dig väl rustad inför din fortsatta handläggarkarriär och att du trivs, så du vill fortsätta din anställning hos oss. I samband med din socionomexamen påbörjas en handläggartjänst inom funktionshinderomsorgen, ensamkommande barn och unga, individ- och familjeomsorgen eller äldreomsorgen.

Hur söker jag?

Som trainee måste du vara godkänd i samtliga kurser termin 1-5 för att påbörja programmet.

Hur många platser och när ansökan är möjlig beror på hur vårt behov ser ut. När ansökan är öppen hittar du en länk nedan.

Kontakt

Christina Evaldsson
Programansvarig
Trainee socionomer
tfn 036-10 55 35