search
Sök
menu
Meny
Skriv ut Tillbaka till listan

Bibliotekarie

FörvaltningKultur- och fritidsförvaltningen
ArbetsplatsGränna bibliotek
AnställningsformTillsvidare
Omfattning100%
TillträdesdagEnligt överenskommelse, dock senast 2018-09-01
Sista ansökningsdag2018-04-30
Referensnr18-42-0016
Publicerad2018-04-13
Förvaltning
Kultur- och fritidsförvaltningen
Arbetsplats
Gränna bibliotek
Anställningsform
Tillsvidare
Omfattning
100%
Tillträdesdag
Enligt överenskommelse, dock senast 2018-09-01
Sista ansökningsdag
2018-04-30
Referensnr
18-42-0016
Publicerad
2018-04-13

Arbetsplatsbeskrivning
Gränna bibliotek är sedan 2002 ett integrerat folk- och gymnasiebibliotek som servar såväl kommundelens invånare som Grennaskolans Riksinternat. Biblioteket ingår i Jönköpings kommuns bibliotekssystem och är beläget i Grenna Kulturgård som också inrymmer Stiftelsen Grenna Museum. Gränna bibliotek har öppet 46 tim/vecka och bemannas av tre heltidsanställda bibliotekarier. Gränna bibliotek har ett nära samarbete med Visingsö bibliotek.

Arbetsuppgifter
Du ska, i samarbete med kollegorna, utveckla och driva biblioteksverksamheten på Gränna bibliotek med utgångspunkt i Biblioteksplanen för Jönköpings kommun. Du ansvarar för olika typer av läsfrämjande verksamhet för barn och ungdomar med huvudsaklig inriktning på åldrarna 7-12 år. Du är delaktig i planering och genomförande av bibliotekets programverksamhet. I tjänsten ingår också inköp och översyn av medier. Du arbetar även med vägledning av egennedladdning av talböcker via MTM samt med DAISY för alla åldrar.
Nätverksskapande och deltagande i olika arbetsgrupper är en viktig del av tjänsten liksom marknadsföring av bibliotekets verksamhet i sociala medier och på bibliotekets hemsida. Du har regelbundet pass i låne- och informationsdisken och andra förekommande uppgifter på biblioteket. Kvällstjänstgöring/enkelbemanning en-två kvällar i veckan samt helgtjänstgöring ingår. Eftersom Gränna bibliotek har ett nära samarbete med Visingsö bibliotek ingår regelbundet viss läsfrämjande verksamhet och tillsyn på Visingsö bibliotek.

Kompetenskrav
Vi söker dig som har en akademisk examen i biblioteks- och informationsvetenskap och som har ett stort intresse för, och gärna erfarenhet av, folkbiblioteksverksamhet för barn och ungdomar i alla åldrar. Vi förväntar oss att du har god kännedom om aktuella barn- och ungdomsmedier, är välinformerad om vad som händer inom ditt område och har goda kunskaper i IT, sociala medier och engelska. Vi förutsätter att du arbetar självständigt och är bra på att kommunicera med kollegor och användare. Du ska vara flexibel och kunna prioritera. Vi vill att du sätter besökaren i centrum och med fantasi och kunskap medverkar till att forma ett bibliotek som är tillgängligt och angeläget för alla.
Personlig lämplighet är av stor vikt för tjänsten.

Belastningsregister
För att få arbeta med barn och unga måste vi ha ett godkänt utdrag från polisens belastningsregister. Beställ ett direkt i samband med att du skickar in din ansökan då normal handläggningstid hos Polisen är cirka 2 veckor. Blanketten för att söka utdraget ur belastningsregister hittar du på Polisens hemsida. Välj registerutdrag för övrigt arbete och kontakt med barn.
Om det blir aktuellt med en anställning önskar vi utdraget i ett oöppnat kuvert.

Upplysningar
Enhetschef närbiblioteken: Annika Wernborg, tfn 036-10 60 92
Gränna bibliotek: Unn Hallgren, tfn 036-10 38 21, 036-10 36 08

Om oss
Jönköpings kommun
Jönköping är en av Sveriges tio största kommuner, med över 135 000 invånare. Jönköping är en av landets ekonomiskt starkaste regioner och växer med 1 500 personer om året. Kommunen är en attraktiv tillväxtregion och regionalt centrum i ett av Sveriges tätaste företags- och entreprenörsområden.
I Jönköpings kommun arbetar drygt 12 000 personer för att medverka till att alla invånare får en bra service och ett likvärdigt bemötande. Kommunen är vackert belägen vid Vätterns sydspets. Det kuperade och natursköna läget ger de allra bästa förutsättningarna för ett attraktivt boende och en innehållsrik fritid.
Kultur- och fritidsförvaltningen
Kultur- och fritidsförvaltningen driver, stödjer och främjar verksamheter som bidrar till goda uppväxtvillkor för barn och unga i kommunen, verkar för att erbjuda alla kommuninvånare möjligheter till en rik och aktiv fritid, en god allmänkulturell verksamhet, bibliotek och stöd till kulturföreningar.
Kommunala fritids-, bad- och idrottsanläggningar ryms inom ansvarsområdet liksom föreningsstöd, vissa ungdomspolitiska frågor, samordning av insatser för friluftsliv, vissa folkhälsofrågor, frivilligcentralen, folkbiblioteksverksamhet och allmänkulturell verksamhet som bland annat omfattar verksamhet inom dans, film, kulturarv, offentlig utsmyckning och kultur för barn och ungdom.

Jönköpings kommun strävar efter att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför vänligt men bestämt alla samtal om annonserings- och rekryteringshjälp.