search
Sök
menu
Meny
Skriv ut Tillbaka till listan

Energiingenjör, vikariat

#LI-priority
FörvaltningTekniska kontoret
ArbetsplatsAvd. Fastighet/Förvaltning
AnställningsformTidsbegränsad
Omfattning100 %
TillträdesdagEnl. Ö.k. till -c:a 12 månader
Sista ansökningsdag2017-12-10
Referensnr17-55-0102
Publicerad2017-11-24
Förvaltning
Tekniska kontoret
Arbetsplats
Avd. Fastighet/Förvaltning
Anställningsform
Tidsbegränsad
Omfattning
100 %
Tillträdesdag
Enl. Ö.k. till -c:a 12 månader
Sista ansökningsdag
2017-12-10
Referensnr
17-55-0102
Publicerad
2017-11-24

Arbetsplatsbeskrivning
Jönköpings kommun befinner sig i ett expansivt läge vilket ställer stora krav på den kommunala organisationen att tillgodose de behov som finns inom de områden som Tekniska kontoret ansvarar för.

Tekniska kontorets fastighetsavdelning svarar för den samlade fastighetsförvaltningen inom Jönköpings kommun, vi förvaltar alla bebyggda fastigheter för skola och social verksamhet samt för övriga kommunala förvaltningar.
Vi ansvarar för ca 957 000 kvm bostads- och lokalarea varav ca 238 000 kvm är inhyrd area. Vi ansvarar för kommunens lokalresursplanering, förvaltning, om och tillbyggnader och underhåll av våra fastigheter samt diverse stödtjänster. Ansvaret är uppdelat på fyra geografiska distrikt med var sin förvaltare samt två förvaltare som är inriktade mot utbildningsförvaltningens respektive Socialförvaltningens verksamheter.

Arbetsuppgifter
Energiingenjören ansvarar för ett systematiskt energiarbete och att genomföra energibesparingsprojekt i de kommunala fastigheterna. I arbetsuppgifterna ingår att medverka i processer för energieffektiviseringar/-optimeringar inklusive energiutredningar, åtgärdsanalyser samt uppföljning av åtgärder.
Medverkan vid energifrågor vid om- och nybyggnationer samt delta vid kravspecifikationer vid upphandlingar.
Särskilt fokus lägger vi just nu på solcellsanläggningar vid nybyggnationer och rörande dessa svarar du för framtagande av lönsamhetskalkyler och bedömning av omfattning mm.

Kompetenskrav
Vi säker dig som har ingenjörsexamen på högskolenivå eller likvärdig utbildning.
Du har kunskap om fastighetsdrift, energianvändning i byggnader, installationsteknik och alternativ energi.
Du kommer att arbeta under eget ansvar.
Du arbetar med stort engagemang och drivs av att utveckla.
Som person har du god förmåga att skapa förtroendefulla relationer och att samarbeta med andra.
Du har hög serviceförmåga och ditt arbetssätt präglas av struktur och flexibilitet.
Du tar gärna egna initiativ och kan självständigt fatta beslut i uppkomna situationer inom ditt ansvarsområde.

Körkort B är ett krav.

Övrigt
Vikariat minst 12 månader under ordinarie innehavares föräldraledighet.

Medarbetarskap i Jönköpings kommun kännetecknas av:
• Förutsättningar och vilja till delaktighet
• Medvetenhet och ansvar för verksamhetens utveckling
• Professionellt förhållningssätt och lyhördhet
• Strävan efter att öka sin självinsikt och stimulera varandra till ökat samarbete

Upplysningar
Fredrik Rönneke verksamhetschef Fastighetsförvaltning, 036-10 52 67

Vision, Susanne Bosevik-Carlson 036-10 77 94
Sveriges Ingenjörer, Lise-Lotte Johansson 036-10 57 73


Om oss
Jönköpings kommun
Jönköping är en av Sveriges tio största kommuner, med över 135 000 invånare. Jönköping är en av landets ekonomiskt starkaste regioner och växer med 1 500 personer om året. Kommunen är en attraktiv tillväxtregion och regionalt centrum i ett av Sveriges tätaste företags- och entreprenörsområden.
I Jönköpings kommun arbetar drygt 12 000 personer för att medverka till att alla invånare får en bra service och ett likvärdigt bemötande. Kommunen är vackert belägen vid Vätterns sydspets. Det kuperade och natursköna läget ger de allra bästa förutsättningarna för ett attraktivt boende och en innehållsrik fritid.
Tekniska kontoret
Tekniska kontoret har ansvar för kommunens fasta egendom såsom fastigheter, mark, naturområden, parker, gator, vägar och anläggningar för vatten och avlopp. Vi har också ansvar för avfallshantering, hamnar och parkeringsverksamhet samt planering för kommunens bostads- och markförsörjning.

Jönköpings kommun strävar efter att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför vänligt men bestämt alla samtal om annonserings- och rekryteringshjälp.