search
Sök
menu
Meny
Skriv ut Tillbaka till listan

Gymnasiechef

#LI-priority
FörvaltningUtbildningsförvaltningen
ArbetsplatsPer Brahegymnasiet
AnställningsformTillsvidare
Omfattning100 %
TillträdesdagÖnskvärt maj 2018
Sista ansökningsdag2017-12-17
Referensnr17-61-0002
Publicerad2017-11-14
Förvaltning
Utbildningsförvaltningen
Arbetsplats
Per Brahegymnasiet
Anställningsform
Tillsvidare
Omfattning
100 %
Tillträdesdag
Önskvärt maj 2018
Sista ansökningsdag
2017-12-17
Referensnr
17-61-0002
Publicerad
2017-11-14

Välkommen till oss på Per Brahegymnasiet!
Per Brahegymnasiet har med sitt strategiska och centralt placerade läge mitt i stadens kärna nära till kommunikationer och stadens puls. Skolan har 140 medarbetare, alla yrkeskategorier inräknade, och ett elevantal på för närvarande 1 100 elever. Skolan erbjuder uteslutande Högskoleförberedande program - Estetiska programmet , Samhällvetenskapsprogrammet, Naturvetenskapsprogrammet, Ekonomiprogrammet, Humanistiska programmet samt International Baccalaureate. Skolans vackra och anrika miljö, med en atmosfär som baserar sig på allas lika värde, trivsel och acceptans för vandras olikheter är något skolan värnar om och lyfter fram.

Per Brahegymnasiet har ett välutvecklat samarbete med Högskolan och arbetar aktivt för att ytterligare utveckla och bibehålla sin profil som en skola med internationell prägel. I den senaste mätningen av elevernas kunskapsresultat når exempelvis 100 % av elever på det Naturvetenskapliga programmet gymnasieexamen. Den senaste medarbetarenkäten visar att skolans personal i hög grad upplever trivsel på sin arbetsplats.

Rollen som Gymnasiechef
Som gymnasiechef på Per Brahegymnasiet har du en samordnande roll för skolan i sin helhet. Du skapar optimala förutsättningar för rektorerna och säkerställer att de uppfyller sitt uppdrag i alla dess delar. Du leder skolans ledningsgrupp bestående av rektorer, administrationschef, utbildningsledare och Skolmåltidsföreståndare. Gymnasiechefen är också chef för det samlade elevhälsoteamet.

Du bidrar till bra beslutsunderlag för nämnd och förvaltning samt genomför de beslut och direktiv som fattas. Ditt arbetsfält omfattar i hög grad övergripande utvecklingsfrågor för Per Brahegymnasiet, vilka du driver i samverkan med övriga tre gymnasieskolor i kommunen och chef utbildning och arbetsmarknad, dels för att tydliggöra den egna skolans profil och inriktning och dels för att bidra med ett koncerntänkande för Jönköpings kommuns gymnasieskolor. Du är direkt underställd chefen för Utbildning och Arbetsmarknad som har ett övergripande ansvar för kommunens fyra gymnasieskolor, vuxenutbildning och arbetsmarknadsavdelning.

Arbetsuppgifter
I din roll som gymnasiechef kommer du att arbeta strategiskt med fokus på framtidsfrågor. I dialog med chef Utbildning och arbetsmarknad och förvaltningens ekonomichef, säkerställer du en skola i balans utifrån rektorernas resultatansvar. Du leder verksamhetens rektorer i enlighet med nationella och lokala styrdokument. Du ska verka för att rektorerna bedriver ett systematiskt kvalitetsarbete enligt beslutade gemensamma riktlinjer. Som gymnasiechef är det viktigt att du har ett förvaltningsövergripande perspektiv.

Vem är du?
Vi söker dig som har relevant akademisk utbildning och flerårig ledarskapserfarenhet. Vi tror att du som söker har en gedigen erfarenhet av och ett stort intresse för att driva utvecklings- och förändringsarbete. Om du har kunskap om verksamhetens styrdokument ser vi det som meriterande.

Vi tror att du är en tydlig och kvalificerad chef som kan utveckla, utmana och engagera med lyhördhet och med god samarbetsförmåga. Du har ett genuint intresse av att arbeta med ungdomar och brinner för deras framtid.

Varmt välkommen med din ansökan!

Upplysningar
Marie Protiwa, Chef Utbildning och Arbetsmarknad. 036-10 67 71
Charlie Heinpalu, Lärarnas Riksförbund, 036- 10 57 15
Cecilia Larsson, Lärarförbundet, Lärarförbundets Skolledare, 036-10 57 97
Margit Sandén, Sveriges Skolledarförbund, 036-10 76 08

De fackliga organisationerna finner du här
Om oss
Jönköpings kommun
Jönköping är en av Sveriges tio största kommuner, med över 135 000 invånare. Jönköping är en av landets ekonomiskt starkaste regioner och växer med 1 500 personer om året. Kommunen är en attraktiv tillväxtregion och regionalt centrum i ett av Sveriges tätaste företags- och entreprenörsområden.
I Jönköpings kommun arbetar drygt 12 000 personer för att medverka till att alla invånare får en bra service och ett likvärdigt bemötande. Kommunen är vackert belägen vid Vätterns sydspets. Det kuperade och natursköna läget ger de allra bästa förutsättningarna för ett attraktivt boende och en innehållsrik fritid.
Utbildningsförvaltningen
Utbildningsförvaltningens verksamhet omfattar skolor, familjedaghem, förskolor, gymnasier, särskola, kulturskola, vuxenutbildning, Upptech samt arbetsmarknadsavdelning. Vårt uppdrag är bland annat att ge förskolor och skolor förutsättningar att lyckas med de mål som anges i läroplanerna genom resursfördelning, kvalitetsutveckling, pedagogiskt och administrativt stöd.

Jönköpings kommun strävar efter att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför vänligt men bestämt alla samtal om annonserings- och rekryteringshjälp.