search
Sök
menu
Meny
Skriv ut Tillbaka till listan

Skolkurator

FörvaltningUtbildningsförvaltningen
ArbetsplatsSödergårdsskolan
AnställningsformTillsvidare
Omfattning100%
Tillträdesdag2018-01-08
Sista ansökningsdag2017-12-06
Referensnr17-60-0638
Publicerad2017-11-02
Förvaltning
Utbildningsförvaltningen
Arbetsplats
Södergårdsskolan
Anställningsform
Tillsvidare
Omfattning
100%
Tillträdesdag
2018-01-08
Sista ansökningsdag
2017-12-06
Referensnr
17-60-0638
Publicerad
2017-11-02

Arbetsplatsbeskrivning
Södergårdsskolan är en mångkulturell F-6 skola med ca 450 elever som är belägen i södra Huskvarna. Till skolan är det gångavstånd från Huskvarna centrum men det finns också goda kommunikationer. Ungefär hälften av våra elever går på våra fem fritidshem. På skolan finns det 75 personal.
Lekerydsskolan är en landsbygdsskola med årskurserna F-6. Det finns god kommunikation från Huskvarna.

Arbetsuppgifter
Skolkurators arbete är direkt riktat till elever eller indirekt via lärare för att stödja enskild elev eller övergripande och förebyggande för att skapa en god miljö för elevers hälsa och lärande och utveckling.
Skolkurator:
• ansvarar för det sociala och psykosociala perspektivet i elevhälsan
• har stödsamtal med enskild elev/ föräldrar/ vårdnadshavare
• har flerpartssamtal elev – föräldrar – lärare – nätverk
• arbetar med elever i grupp, gruppsamtal
• ger konsultation till skolpersonal utifrån ett socialt/psykosocialt perspektiv
• gör skolsocial kartläggning/ utredning av enskild elev
• arbetar med krishantering
• medverkar till att skolan arbetar hälsofrämjande och förebyggande
• genomför informationsinsatser

Kompetenskrav
Socionomexamen. Skolsocialt arbete kräver kunskaper om barn- och ungdomars utveckling och deras situation i samhället. Det omfattar kunskap om vårt välfärdssystem i form av socialförsäkringar och sociallagstiftning. Dessutom krävs kunskap om lagstiftning som reglerar skolans verksamhet, rör sekretess och kommunal förvaltning.

Övrigt
Du kommer att tjänstgöra på två skolområden. Södergårdsskolan 80% och Lekerydsskolan 20%. Vi ser gärna att du har tidigare erfarenheter från att vara kurator på en skolan. Du ska tillsammans med båda berörda skolorna ha ett nära samarbete. I din roll som kurator är samarbete och goda relationer av stor betydelse.

För att underlätta rekryteringsarbetet ber vi dig att bifoga relevanta intyg och betyg för tjänsten du söker. Tänk på att Skollagen kräver att samtliga medarbetare visar upp ett utdrag ur belastningsregistret och handläggningstiden för detta dokument kan vara lång.

Upplysningar
Mona Olofsson, rektor Södergårdsskolan tfn. 036-103974
Ulf Vaim, rektor Lekerydsskolan tfn. 039-102425
Marcus Görs, Akademikerförbundet SSR, tel. 036-10 73 81

Om oss
Jönköpings kommun
Jönköping är en av Sveriges tio största kommuner, med över 135 000 invånare. Jönköping är en av landets ekonomiskt starkaste regioner och växer med 1 500 personer om året. Kommunen är en attraktiv tillväxtregion och regionalt centrum i ett av Sveriges tätaste företags- och entreprenörsområden.
I Jönköpings kommun arbetar drygt 12 000 personer för att medverka till att alla invånare får en bra service och ett likvärdigt bemötande. Kommunen är vackert belägen vid Vätterns sydspets. Det kuperade och natursköna läget ger de allra bästa förutsättningarna för ett attraktivt boende och en innehållsrik fritid.
Utbildningsförvaltningen
Utbildningsförvaltningens verksamhet omfattar skolor, familjedaghem, förskolor, gymnasier, särskola, kulturskola, vuxenutbildning, Upptech samt arbetsmarknadsavdelning. Vårt uppdrag är bland annat att ge förskolor och skolor förutsättningar att lyckas med de mål som anges i läroplanerna genom resursfördelning, kvalitetsutveckling, pedagogiskt och administrativt stöd.

Jönköpings kommun strävar efter att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför vänligt men bestämt alla samtal om annonserings- och rekryteringshjälp.