search
Sök
menu
Meny
Skriv ut Tillbaka till listan

Förstelärare i förskolan

FörvaltningUtbildningsförvaltningen
ArbetsplatsUtbildningsförvaltningen
AnställningsformTillsvidare
Omfattning100
Tillträdesdag2019-10-15
Sista ansökningsdag2019-08-18
Referensnr19-60-1753
Publicerad2019-06-24
Förvaltning
Utbildningsförvaltningen
Arbetsplats
Utbildningsförvaltningen
Anställningsform
Tillsvidare
Omfattning
100
Tillträdesdag
2019-10-15
Sista ansökningsdag
2019-08-18
Referensnr
19-60-1753
Publicerad
2019-06-24

Vill du ha ett av de viktigaste och roliga uppdragen som finns? Hos oss får du inspirera till ett lustfyllt lärande - varje dag, hela vägen. Vi kallar det lärglädje!
 

Välkommen till oss
Som förstelärare inom förskolan är du med och skapar förutsättningar för att bidra till förskolans ökade måluppfyllelse. Som förstelärare är du anställd på centrala utbildningsförvaltningen, med placering på en förskola utifrån behov och prioritering för att sträva mot en likvärdig utbildning.

Ditt nya jobb
Som förstelärare i förskolan ska du, utöver förskollärarens ordinarie uppdrag, stödja medarbetarna i det dagliga pedagogiska arbetet med barnen. Detta innebär att du

 • är en god förebild för arbetslaget i det pedagogiska vardagliga arbetet och genom din egen praktik visar goda exempel,
 • initierar och driver utveckling av undervisningen,
 • medverkar till att förskolans arbete vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet genom att vara omvärldsorienterad och hålla sig uppdaterad kring aktuell forskning,
 • leder reflektioner kring den pedagogiska verksamhetens innehåll, utveckling och barns lärande,
 • leder processer som utvecklar kollegialt lärande på den egna enheten,
 • aktivt deltar i nätverk för att utveckla kollegialt lärande samt likvärdighet inom kommunen,
 • ansvarar för att i samarbete med arbetslag och ledningsgrupp följa upp och analysera det pedagogiska arbetet genom det systematiska kvalitetsarbetet.
 • kvalitetssäkrar introduktionsperiod för nya medarbetare på enheten.

Kompetenskrav
För att bli förstelärare inom förskolan i Jönköpings kommun ska du uppfylla nedan krav

 • Legitimerad förskollärare
 • genom dokumentation redovisa minst fyra års väl vitsordat arbete inom ramen för en eller flera anställningar som lärare i förskolan,
 • uppvisa särskilt god förmåga att ansvara och verka för att verksamheten utformas i enlighet med förskolans läroplan och övriga styrdokuments mål och intentioner,
 • visar dokumenterad förmåga att utveckla undervisningen i förskolan,
 • har dokumenterad erfarenhet av att leda kollegor i utvecklingsarbete.

Bra att veta
Din ansökan ska innehålla ett personligt brev med motivering till varför tjänsten söks, beskrivning av kunskaper inom IKT (informations- och kommunikationsteknik) och akademiska meriter. Förutom det personliga brevet ska ansökan också innehålla CV, Lärarlegitimation, Examensbevis, studieintyg samt blanketten Förskolechefs utlåtande - första urval. Du som söker ansvarar själv för att dela ut blanketten om utlåtande till förskolechef/rektor.

Urvalsprocessen sker i två steg. Din ansökan behandlas och efter det kan du som inte redan är förstelärare bli erbjuden att genomgå en meritering till förstelärare. Mer information och de handlingar som behövs till din ansökan som förstelärare finner du på jonkoping.se.

Tänk på att skollagen kräver att samtliga medarbetare visar upp ett utdrag ur belastningsregistret och handläggningstiden för detta dokument kan vara lång. Du hittar ansökan om belastningsregister här.

Upplysningar
Peter Lindström, chef för förskola, peter.lindstrom@jonkoping.se, 036-105403
Maria Sparf, utvecklingsstrateg, maria.sparf@jonkoping.se

Fackliga representanter
Om oss
Jönköpings kommun
Jönköping är en av Sveriges tio största kommuner, med över 135 000 invånare. Jönköping är en av landets ekonomiskt starkaste regioner och växer med 1 500 personer om året. Kommunen är en attraktiv tillväxtregion och regionalt centrum i ett av Sveriges tätaste företags- och entreprenörsområden.
I Jönköpings kommun arbetar drygt 12 000 personer för att medverka till att alla invånare får en bra service och ett likvärdigt bemötande. Kommunen är vackert belägen vid Vätterns sydspets. Det kuperade och natursköna läget ger de allra bästa förutsättningarna för ett attraktivt boende och en innehållsrik fritid.
Utbildningsförvaltningen
Utbildningsförvaltningens verksamhet omfattar skolor, familjedaghem, förskolor, gymnasier, särskola, kulturskola, vuxenutbildning, Upptech samt arbetsmarknadsavdelning. Vårt uppdrag är bland annat att ge förskolor och skolor förutsättningar att lyckas med de mål som anges i läroplanerna genom resursfördelning, kvalitetsutveckling, pedagogiskt och administrativt stöd.

Jönköpings kommun strävar efter att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför vänligt men bestämt alla samtal om annonserings- och rekryteringshjälp.