search
Sök
menu
Meny
Skriv ut Tillbaka till listan

Områdeschef Myndighet

#LI-priority
FörvaltningSocialförvaltningen
ArbetsplatsFunktionshinderomsorgen
AnställningsformTillsvidare
Omfattning100%
Tillträdesdag2019-03-01
Sista ansökningsdag2018-10-07
Referensnr18-70-0160
Publicerad2018-09-14
Förvaltning
Socialförvaltningen
Arbetsplats
Funktionshinderomsorgen
Anställningsform
Tillsvidare
Omfattning
100%
Tillträdesdag
2019-03-01
Sista ansökningsdag
2018-10-07
Referensnr
18-70-0160
Publicerad
2018-09-14

Vilka är vi?
Funktionshinderomsorgen i Jönköpings kommun är en av fem funktioner i socialförvaltningen med uppdrag att besluta om och verkställa insatser till kommuninvånare med olika typer av funktionsvariationer. Funktionen är organiserad i fem områden, under funktionschef och stab. Dessa är: Myndighet, Boende – Korttids, Personlig assistans, Socialpsykiatri – Boendestöd och Daglig verksamhet – Resurs.

Vi söker en områdeschef till område Myndighet då nuvarande chef går i pension. Områdets uppdrag består i att utreda och besluta om insatser enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Som områdeschef för område myndighet ansvarar du för tre enhetschefer, två vägledare till daglig verksamhet och en verksamhetssamordnare. Totalt finns i området ca 35 handläggare LSS/SoL.

Funktionshinderomsorgen i Jönköpings kommun är en kvalitativ verksamhet och arbetar aktivt med ständiga förbättringar. Vi söker nu dig som vill vara med att leda och utveckla funktionshinderomsorgen i Jönköpings kommun!

Vad innebär det att vara områdeschef?
Som områdeschef ingår du i funktionsledningen som består av funktionschef och ytterligare fyra områdeschefer. Du har ett övergripande ansvar för verksamheten inom området vilket innebär att arbeta med strategisk planering, utveckling och uppföljning av verksamheten i nära samverkan med funktionsledning.

Som områdeschef för område myndighet har du ett övergripande ansvar för att beslut fattas och följs upp inom lagens ram och rådande rättspraxis. Du har en god medvetenhet om funktionens resurser och uppdraget att hålla en budget i balans. Som stöd har du tre enhetschefer som leder och fördelar det dagliga arbetet för funktionens handläggare. Du har även stöd av HR-konsult, rekryteringskonsult, ekonom och administratör. I den samlade socialtjänsten finns utvecklings- och kvalitetsresurser som också är ett stöd för dig i ditt långsiktiga utvecklings- och kvalitetsarbete.

Du har ansvaret för att leda, coacha och utveckla underställda chefer inom området utifrån verksamhetens uppdrag. Som områdeschef initierar och driver du utvecklingsfrågorna i nära samarbete med områdets chefer och externa kontakter. Du ansvarar för att hela området myndighet hålls samman som en enhet och att utvecklingen sker i den riktning som är förenlig med god handläggning. Genom att aktivt verka för ökad delaktighet, inflytande och service för både medarbetare och dem vi är till för ökar möjligheter för måluppfyllelse.

Vem söker vi?
Vi söker dig som har en examen från högskola med relevans för socialtjänsten. Du har flera års erfarenhet av arbete i arbetsledande befattning. Du har goda kunskaper om socialtjänstlagen och erfarenhet av myndighetsutövning, med fördel inom LSS-området.
Du är en stabil och självständig person som har mod att agera efter din egen övertygelse och är duktig på att kommunicerar på ett tydligt sätt. Du samarbetar bra med andra och har en god förmåga att organisera och prioritera ditt arbete. Du har en god ekonomisk medvetenhet och ett ledarskap som skapar engagemang och delaktighet.

Vad erbjuder vi?
• Ett utmanande arbete tillsammans med kunniga och engagerade medarbetare och kollegor.
• Delaktighet i ett stimulerande utvecklingsarbete för hela funktonshinderomsorgen.
• Som ny chef i Jönköpings kommun kommer du att genomgå ett omfattande chefintroduktionsprogram och ges möjlighet till personlig vidareutveckling.
• Individuell lönesättning.
• Kortare arbetstid juni-augusti.
• Semesterväxling, där du kan byta semesterersättningen mot semesterdagar.
• Gratis träning en gång i veckan på kommunens badanläggningar.
• Rabatt på gymkort, länstrafikens årskort och biobiljetter.

Övrigt
Då nuvarande områdeschef går i pension sista mars-19 önskar vi att du tillträder tjänsten 2019-03-01 för möjlighet till en god introduktion och överlämning.

Upplysningar
Funktionschef Anna Bunninger, 036-10 53 31 alt. anna.bunninger@jonkoping.se
Fackliga företrädare, www.jonkoping.se/fackligasoc

Om oss
Jönköpings kommun
Jönköping är en av Sveriges tio största kommuner, med över 135 000 invånare. Jönköping är en av landets ekonomiskt starkaste regioner och växer med 1 500 personer om året. Kommunen är en attraktiv tillväxtregion och regionalt centrum i ett av Sveriges tätaste företags- och entreprenörsområden.
I Jönköpings kommun arbetar drygt 12 000 personer för att medverka till att alla invånare får en bra service och ett likvärdigt bemötande. Kommunen är vackert belägen vid Vätterns sydspets. Det kuperade och natursköna läget ger de allra bästa förutsättningarna för ett attraktivt boende och en innehållsrik fritid.
Socialförvaltningen
Socialtjänstens uppgift är att se till att alla som vistas i Jönköpings kommun får sina grundläggande behov av stöd, vård och trygghet tillgodosedda. Vår verksamhet består av: äldreomsorg, funktionshinderomsorg, hälso- och sjukvård och individ- och familjeomsorg.

Jönköpings kommun strävar efter att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför vänligt men bestämt alla samtal om annonserings- och rekryteringshjälp.