search
Sök
menu
Meny
Skriv ut Tillbaka till listan

Förstelärare 1-6

FörvaltningUtbildningsförvaltningen
ArbetsplatsGränna skolområde
AnställningsformTillsvidare
Omfattning100%
Tillträdesdag2018-10-01
Sista ansökningsdag2018-09-23
Referensnr18-60-0639
Publicerad2018-09-07
Förvaltning
Utbildningsförvaltningen
Arbetsplats
Gränna skolområde
Anställningsform
Tillsvidare
Omfattning
100%
Tillträdesdag
2018-10-01
Sista ansökningsdag
2018-09-23
Referensnr
18-60-0639
Publicerad
2018-09-07

Arbetsplatsbeskrivning
Gränna skolområde består av Ribbaskolan F-9 i Gränna och Kumlabyskolan F-6 på Visingsö. Här arbetar totalt 75 personer och 570 elever i åldrarna 6-16 år har sin skolgång hos oss. Våra skolor erbjuder fina, fräscha och ändamålsenliga lokaler och vi finns i en vacker och inspirerande miljö vid Vättern.
Alla som arbetar på Gränna skolområde arbetar för elevens bästa. En positiv och trygg lärmiljö är viktig för oss och vi verkar tillsammans för en skola där vi för pedagogiska diskussioner och utvecklande samtal. Personalens kompetens och engagemang märks tydligt i det dagliga arbetet och när vi nu utvecklar skolan vidare. Vi strävar efter att vara en skola som vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

Arbetsuppgifter
Försteläraren ska i första hand undervisa och arbeta med uppgifter som hör till undervisningen. Andra uppdrag kan vara att stödja och utveckla lärare i deras undervisning eller att initiera och leda projekt i syfte att förbättra undervisningen.
Som lärare kommer du att undervisa i åk 2.

Kompetenskrav
Kraven för att kunna utses till förstelärare är att du:

•är legitimerad lärare
•genom dokumentation kan redovisa minst fyra års väl vitsordat arbete med undervisning inom ramen för en eller flera anställningar som lärare i skolväsendet
•har visat en särskilt god förmåga att förbättra elevernas studieresultat,
•har ett starkt intresse för att utveckla undervisningen, och
•även i övrigt bedöms som särskilt kvalificerad för undervisning och uppgifter som hör till undervisningen

Rekryteringsprocessen
Ansökan ska innehålla ett personligt brev med motivering till varför tjänsten söks, beskrivning av kunskaper inom IKT
(informations- och kommunikationsteknik) och akademiska meriter.

Förutom det personliga brevet ska ansökan också innehålla:
•CV
•Lärarlegitimation
•Examensbevis
•Studieintyg (Ladok)
•Utlåtande förstelärare från din rektor

Du som söker ansvarar själv för att dela ut blanketten till rektor som efter att besvarat den skickar in enkäten per mail till maria.sparf@jonkoping.se

Övrigt
Mer viktig information och de handlingar som behövs till din ansökan som förstelärare finns på vår hemsida www.jonkoping.se, sök förstelärare.

Upplysningar
Maria Sparf, tfn 036-10 24 23,
maria.sparf@jonkoping.se

Yvonne Wetterbrandt, tf rektor Gränna so, tel 036-106660
John Ericson, LR, tel 0390-333 05
Kerstin Nyqvist, LF, tel 0390-333 37

Om oss
Jönköpings kommun
Jönköping är en av Sveriges tio största kommuner, med över 135 000 invånare. Jönköping är en av landets ekonomiskt starkaste regioner och växer med 1 500 personer om året. Kommunen är en attraktiv tillväxtregion och regionalt centrum i ett av Sveriges tätaste företags- och entreprenörsområden.
I Jönköpings kommun arbetar drygt 12 000 personer för att medverka till att alla invånare får en bra service och ett likvärdigt bemötande. Kommunen är vackert belägen vid Vätterns sydspets. Det kuperade och natursköna läget ger de allra bästa förutsättningarna för ett attraktivt boende och en innehållsrik fritid.
Utbildningsförvaltningen
Utbildningsförvaltningens verksamhet omfattar skolor, familjedaghem, förskolor, gymnasier, särskola, kulturskola, vuxenutbildning, Upptech samt arbetsmarknadsavdelning. Vårt uppdrag är bland annat att ge förskolor och skolor förutsättningar att lyckas med de mål som anges i läroplanerna genom resursfördelning, kvalitetsutveckling, pedagogiskt och administrativt stöd.

Jönköpings kommun strävar efter att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför vänligt men bestämt alla samtal om annonserings- och rekryteringshjälp.