search
Sök
menu
Meny
Skriv ut Tillbaka till listan

Specialpedagog

FörvaltningUtbildningsförvaltningen
ArbetsplatsBarnarps skolområde
AnställningsformTillsvidare
Omfattning100 %
TillträdesdagEnligt överenskommelse
Sista ansökningsdag2018-09-27
Referensnr18-60-0304
Publicerad2018-08-27
Förvaltning
Utbildningsförvaltningen
Arbetsplats
Barnarps skolområde
Anställningsform
Tillsvidare
Omfattning
100 %
Tillträdesdag
Enligt överenskommelse
Sista ansökningsdag
2018-09-27
Referensnr
18-60-0304
Publicerad
2018-08-27

Välkommen till oss på Barnarpsskolan!

Arbetsplatsbeskrivning
Barnarpsskolan är en trygg och gemytlig skolenhet bara drygt tio minuters bilresa söder om Jönköping. Barnarp är ett förhållandevis långsmalt samhälle som till den större delen består av villabebyggelse. Det finns en busshållplats i direkt anslutning till Barnarpsskolan. Nya områden bebyggs, samhället växer och därmed även elevunderlaget. Läsåret 2018/2019 beräknas Barnarpsskolan omfatta fler än 370 elever fördelade från förskoleklass till årskurs 6.

Här finns en hjärtlig och välkomnande atmosfär! Vi befinner oss i ett spännande läge då vi nu ska rekrytera nya kollegor till vår personalgrupp. Här kommer du att få möjlighet att utveckla en tillgänglig undervisning för våra elever. Inom Barnarps skolområde har vi självklart som gemensam målsättning att skapa de bästa förutsättningar för den individuella elevens lärande och vara en tillgänglig skola för alla. Har du rätt moderna tänk för att bidra till Barnarpsskolan 2018?

Arbetsuppgifter
Är målet med ditt arbete att vara med och skapa en skola där alla elever känner att de växer? Vill du ha ett övergripande ansvar då det gäller att arbeta förebyggande kring elevhälsofrågor, att vara del av utvecklingsarbete, uppföljning och utvärdering nära skolledningen? Då ska du titta hit!

Om du vill bedriva skolutveckling -då ska du ingå i Barnarpsskolans elevhälsoteam! Vår samlade kompetens utgörs av rektor, biträdande rektor, specialpedagog, speciallärare i svenska, speciallärare i matematik, kurator och skolsköterska och adjungerande skolpsykolog. Målet med EHT-mötena är att hitta strategier och arbetssätt för att främja alla barns lärande och hälsa. Du förväntas bidra till en positiv skolutveckling ur ett specialpedagogiskt perspektiv utifrån Barnarpsskolans förutsättningar. Det gör vi tillsammans genom att begrunda resultat av utredningar och genom att göra analyser av framgångsfaktorer och svårigheter på organisations-, grupp- och individnivå. Specialpedagogen har en viktig övergripande roll och som sådan är du aktiv både i utvecklingsarbetet med skolledningen och med arbetslagen. Vill du vara handledare, kvalificerad samtalspartner och rådgivare för elever, kollegor och föräldrar?

En del av det arbetet som specialpedagog är ”Lilla stödteamet” som utgörs av elevhälsoteamet förutom skolledning. Lilla stödteamet träffar skolans arbetslag en till två gånger per termin för att ytterligare vara ett stöd för pedagogerna i det vardagliga arbetet. Tillsammans med Barnarpsskolans två speciallärare ansvarar du för att prioritera och säkerställa att rätt insatser och dokumentation utförs enligt författningarna. Du genomför observationer, kartläggningar och pedagogiska utredningar, tar beslut kring särskilt stöd samt handleder och stödjer lärare i arbetet med extra anpassningar och särskilt stöd. Du har även kontakt med externa aktörer och stödfunktioner för samråd eller beslutsfattande.

Kompetenskrav
Du har specialpedagogisk utbildning och god förmåga att kommunicera. Du har lätt för att samarbeta och skapa motivation utifrån varje elevs unika förutsättningar. Du ska se tekniken som ett naturligt hjälpmedel i undervisningen. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet utifrån Barnarpsskolans behov och förutsättningar.

Upplysningar
Eva Engström, rektor, 036-103908
Christian Syversen, bitr. rektor, 036-103911
Anneli Liliekvist, Lärarförbundet, 036-103862, 072-5709067
Therése Bäck, Lärarförbundet 036-103907

Om oss
Jönköpings kommun
Jönköping är en av Sveriges tio största kommuner, med över 135 000 invånare. Jönköping är en av landets ekonomiskt starkaste regioner och växer med 1 500 personer om året. Kommunen är en attraktiv tillväxtregion och regionalt centrum i ett av Sveriges tätaste företags- och entreprenörsområden.
I Jönköpings kommun arbetar drygt 12 000 personer för att medverka till att alla invånare får en bra service och ett likvärdigt bemötande. Kommunen är vackert belägen vid Vätterns sydspets. Det kuperade och natursköna läget ger de allra bästa förutsättningarna för ett attraktivt boende och en innehållsrik fritid.
Utbildningsförvaltningen
Utbildningsförvaltningens verksamhet omfattar skolor, familjedaghem, förskolor, gymnasier, särskola, kulturskola, vuxenutbildning, Upptech samt arbetsmarknadsavdelning. Vårt uppdrag är bland annat att ge förskolor och skolor förutsättningar att lyckas med de mål som anges i läroplanerna genom resursfördelning, kvalitetsutveckling, pedagogiskt och administrativt stöd.

Jönköpings kommun strävar efter att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför vänligt men bestämt alla samtal om annonserings- och rekryteringshjälp.