search
Sök
menu
Meny

Nominera till miljöpriset

Vem som helst kan nominera ett företag, en förening, en organisation eller en privatperson till kommunens miljöpris. Priset delas ut till någon som gjort en aktiv insats för att värna miljön eller bidra till hållbar utveckling.

Använd gärna formuläret nedan. Du kan också skicka in din nominering via e-post till miljo@jonkoping.se eller skriva på papper och skicka till Miljö- och hälsoskyddskontoret, 551 89 Jönköping.

Du hittar mer information om miljöpriset på sidan Miljöpris.

Tänk på att:

  • berätta vad den du nominerar har gjort så att det blir tydligt även för den som inte alls känner till det
  • förklara och motivera varför du tycker just den du nominerar ska få miljöpriset
  • din nominering måste ha kommit in senast den 31 mars.

Om du vill ha en bekräftelse på din nominering måste du skriva in din e-postadress

De personuppgifter du skriver in här läggs in i vårt diarium för att vi ska kunna handlägga miljöpriset och din nominering. Uppgifterna lagras i vårt arkiv och gallras enligt arkivlagen.