search
Sök
menu
Meny

Nominera till Pris för "berömliga insatser för barn"

Arm som vilar på en silvrig hjälm.

Jönköpings kommun delar ut ett pris till en eller flera personer som gjort något utöver det vanliga för barn. Syftet med priset är att uppmärksamma och belöna ideella insatser som leder till att barns hälsa och välbefinnande stärks.

Nomineringsperioden gäller t.o.m. den 31 juli.

I förslaget ska du ange vilken ideell berömlig insats som genomförts. Såväl enskilda personer som organisationer, föreningar, företag, kommunala förvaltningar, nämnder och andra har rätt att nominera kandidater.

Kommunfullmäktiges presidium tar beslut i augusti om vem som ska få priset.

Lämna ditt förslag via formuläret nedan! 

Uppgifter om dig som nominerar till pris för "berömliga insatser för barn":


De personuppgifter du skriver in här läggs in i vårt diarium för att vi ska kunna handlägga priset och din nominering. Uppgifterna lagras i vårt arkiv och gallras enligt arkivlagen.

Vinnare 2018

Nigar Syed, hjälper barn och ungdomar med läxläsning, servar dem med mat och uppmuntrar dem till att utbilda sig.

Motivering: För sina insatser med uppmuntran och läxhjälp för barn och ungdomar.

Secret Santa, samlar in julklappar och julmat.

Motivering: För sina insatser med insamling av julklappar och andra gåvor till mindre bemedlade familjer.

Vinnare 2017

Lisa Hegmegi

Motivering: För sina insatser med en simgrupp för barn med funktionsnedsättningar.

Vinnare 2016

Julia Sandwall, som startat ”Integrera Mera”, först en facebook-grupp och senare en ideell förening

Motivering: Den ideella organisationen Integrera Mera har med ledorden ”Alla kan göra skillnad” sedan starten 2015 gjort betydande insatser för att på olika sätt stötta och hjälpa flyktningar och andra nyanlända. Med energi, entusiasm, osjälviskhet ambition och kreativitet har sammanslutningen på egen hand eller i samverkan med andra aktörer, genomfört olika verksamheter och arrangemang, hela tiden med utgångspunkt i samtal, respekt och närhet.

Vinnare 2015

Peter Magnusson, samordnare för Undergrounds.
Alessandro Severino, sportchef Råslätts sportklubb

Motivering: De extraordinära insatser som gjorts på Råslätt i sommar genom att verka för en tryggare miljö, än den som under kort tid växte fram i form av stenkastning och bilbränder.

Vinnare 2014

Angelique Carlsson

Motivering: För sitt engagemang i insamlandet av pengar till Barncancerfonden.

Kontakt

Kontaktcenter
Tfn 036-10 50 00