search
Sök
menu
Meny

Grafisk profil

Blå flagga med logotyp.

Jönköpings kommun har fått en ny visuell identitet i form av en justerad logotyp, nya typsnitt och nya profilfärger. I den grafiska manualen kan du se hur du använder de olika delarna i profilen.

Utvecklingen inom kommunikationsområdet går i en rasande fart. Ny teknik, nya kanaler och den omfattande digitaliseringen ställer nya funktionskrav på grafisk form. I kommunens gamla grafiska profil från 2003 saknas stöd och tillämpningar för hur kommunen ska upplevas och synas i digitala sammanhang. Den visuella identiteten upplevs också som åldersstigen och saknar tillämpningar som är betydelsefulla för en effektiv och tydlig kommunikation.

– Vi behöver en grafisk profil som är i takt med tiden och som fungerar på digitala plattformar både vad gäller funktionalitet och visuellt uttryck, säger kommunens kommunikationschef Daniela Hammer.

Grafisk manual

Grafiska manualen som beskriver hur vi använder logotypen, typsnitten och vilka färger som används är ett levande dokument som uppdateras kontinuerligt.

Kontakta kommunikationsavdelningen om du behöver tillgång till vår logotyp. Du når oss via kontaktcenter, tfn 036-10 50 00.