search
Sök
menu
Meny

Anslagstavla för Jönköpings kommun

Detta är Jönköpings kommuns officiella anslagstavla. Här kan du ta del av kallelser, läsa protokoll och kungörelser och tillkänna­givanden.

Ett beslut kan överklagas skriftligt till förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag då vi publicerat det på anslagstavlan.

Du kan överklaga ett beslut om du uppfyller minst en av punkterna nedan:

 • är folkbokförd i Jönköpings kommun
 • äger en fastighet i Jönköpings kommun
 • är taxerad för kommunalskatt i Jönköpings kommun.

För mer information om hur man överklagar, se under rubriken Länkar.

 • 2018-09-19
  Protokoll från överförmyndarnämndens sammanträde 19 september 2018
  Protokoll från överförmyndarnämndens sammanträde den 19 september 2018 är nu justerat. Pga sekretess publiceras inte protokollet. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.
  Läs mer
 • 2018-09-19
  Protokoll från miljö- och hälsoskyddsnämndens sammanträde den 13 september 2018
  Protokoll från miljö- och hälsoskyddsnämndens sammanträde den 13 september är nu justerat och finns som pdf-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.
  Läs mer
 • 2018-09-19
  Protokoll från socialnämndens sammanträde, den 18 september 2018
  Paragraferna 172 och 180 från socialnämndens sammanträde den 18 september 2018 är nu justerade. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.
  Läs mer
 • 2018-09-19
  Protokoll från sociala områdesnämnden söders sammanträde den 11 september 2018 
  Protokoll från sociala områdesnämnden söders sammanträde den 11 september 2018 är nu justerat. Protokollet publiceras inte på webben på grund av sekretesskäl. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. 
  Läs mer
 • 2018-09-18
  Protokoll från tekniska nämndens sammanträde 2018-09-11
  Protokoll från tekniska nämndens sammanträde den 11 september 2018 är nu justerat. Länk till protokollet finns längre ner på den här sidan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.
  Läs mer
 • 2018-09-18
  Protokoll från kultur- och fritidsnämndens sammanträde 6 september
  Protokoll från kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 14 juni 2018 är nu justerat och finns som pdf-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.
  Läs mer
 • 2018-09-13
  Protokoll från kommunrevisionens sammanträde 28 augusti
  Protokoll från kommunrevisionens sammanträde den 28 augusti 2018 är nu justerat och finns som pdf-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.
  Läs mer
 • 2018-09-11
  Protokoll från tekniska nämndens sammanträde 2018-09-11
  Paragraf 160, från tekniska nämndens sammanträde den 11 september 2018 är beslutad med omedelbar justering. För att ta del av protokollsutdrag, kontakta tekniska kontorets diarium på e-postadress tekniska@jonkoping.seDen som vill överklaga beslutet måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.
  Läs mer
 • 2018-09-10
  Granskning - Detaljplan för Hyltena 1:21, Jönköpings kommun.
  Planens huvudsakliga syfte är att möjliggöra för byggnation av verksamhetsområde i ett läge nära E4:an.
  Läs mer
 • 2018-09-07
  Protokoll från kommunstyrelsens upphandlingssutskotts sammanträde 28 augusti 2018
  Anslag från upphandlingsutskottets sammanträde den 28 augusti 2018 är nu justerat. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.
  Läs mer
 • 2018-09-07
  Protokoll från kommunfullmäktiges sammanträde 30 augusti 2018
  Protokoll från kommunfullmäktiges sammanträde den 30 augusti 2018 är nu justerat och finns som pdf-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.
  Läs mer
 • 2018-09-06
  Protokoll från sociala
  områdesnämnden västers arbetsutskotts sammanträde 
  den 6 september 2018                  

  Protokoll från sociala områdesnämnden västers arbetsutskotts sammanträde den 6 september 2018 är nu justerat. Protokollet publiceras inte på webben på grund av sekretesskäl. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.
  Läs mer
 • 2018-09-05
  Protokoll från barn- och utbildningsnämndens sammanträde 28 augusti
  Protokoll från barn- och utbildningsnämndens sammanträde den 28 augusti 2018 är nu justerat och finns som pdf-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.
  Läs mer
 • 2018-09-05
  Protokoll från sociala områdesnämnden västers sammanträde den 28 augusti 2018
  Protokoll från sociala områdesnämnden västers sammanträde den 28 augusti 2018 är nu justerat. Protokollet publiceras inte på webben på grund av sekretesskäl. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.
  Läs mer
 • 2018-09-04
  Samråd - Ändring av detaljplan för Örlogsmannen 5 m.fl., Skeppsbron (etapp 1), Jönköpings kommun
  Syftet med ändringen är att anpassa bestämmelse om utrymning och fasad/takmaterial till de förhållanden som kommer råda vid tidpunkten för kommande bygglovärenden längs Kämpevägen och Jordbrovägen avseende transporter med farligt gods.
  Läs mer
 • 2018-09-03
  Protokoll från kommunstyrelsens ledningsutskotts sammanträde 27 augusti 2018
  Anslag från Ledingsutskottets sammanträde den 27 augusti 2018 är nu justerat. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.
  Läs mer
 • 2018-09-03
  Protokoll från sociala områdesnämnden östers sammanträde den 29 augusti 2018
  Protokoll från sociala områdesnämnden östers sammanträde den 29 augusti 2018 är nu justerat. Protokollet publiceras inte på webben på grund av sekretesskäl. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.
  Läs mer
 • 2018-09-03
  Protokoll från personalutskottets sammanträde 15 augusti 2018
  Protokoll från Personalutskottets sammanträde den 15 augusti 2018 är nu justerat. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.
  Läs mer
 • 2018-09-03
  Protokoll från personalutskottets sammanträde 31maj 2018
  Protokoll från Personalutskottets sammanträde den 31 maj 2018 är nu justerat. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.
  Läs mer
 • 2018-09-03
  Protokoll från utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens sammanträde 27 augusti
  Protokoll från utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens sammanträde den 27 augusti 2018 är nu justerat och finns som pdf-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.
  Läs mer
 • 2018-09-03
  Protokoll från kommunfullmäktiges presidiums sammanträde 17 augusti 2018
  Anslag från kommunfullmäktiges presidiums sammanträde den 17 augusti 2018 är nu publicerat. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.
  Läs mer
 • 2018-08-31
  Protokoll från äldrenämndens sammanträde 22 augusti 2018
  Protokoll från äldrenämndens sammanträde den 22 augusti 2018 är nu justerat . Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.
  Läs mer
 • 2018-08-31
  Protokoll från kommunstyrelsens sammanträde 29 augusti 2018
  Protokoll från kommunstyrelsens sammanträde den 29 augusti 2018 är nu justerat och finns som pdf-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.
  Läs mer
 • 2018-08-30
  Protokoll från samordningsförbundet Södra Vätterbygdens sammanträde 22 augusti 2018
  Protokoll från samordningsförbundet Södra Vätterbygden sammanträde den 22 augusti 2018 är nu justerat. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.
  Läs mer
 • 2018-08-30
  Protokoll från barn- och utbildningsnämndens sammanträde 12 juni
  Protokoll från barn- och utbildningsnämndens sammanträde den 12 juni 2018 är nu justerat och finns som pdf-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.
  Läs mer
 • 2018-08-30
  Protokoll från sociala områdesnämnden östers sammanträde den 29 augusti 2018
  Paragraf 277 från sociala områdesnämnden östers sammanträde den 29 augusti 2018 är nu justerad. Protokollet publiceras inte på webben på grund av sekretesskäl. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.
  Läs mer
 • 2018-08-30
  Protokoll från stadsbyggnadsnämndens sammanträde 23 augusti 2018
  Protokoll från stadsbyggnadsdnämndens sammanträde den 23 augusti 2018 är nu justerat och finns som pdf-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.
  Läs mer
 • 2018-08-30
  Protokoll från sociala områdesnämnden västers sammanträde den 28 augusti 2018
  Paragraf § 273 från sociala områdesnämnden västers sammanträde den 28 augusti 2018 är nu justerad. Protokollet publiceras inte på webben på grund av sekretesskäl. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.
  Läs mer
 • 2018-08-21
  Upphörande av eldningsförbud
  Jönköpings kommuns beslut från 2018-07-24, med stöd av 2 kap. 7§ förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor, att eldningsförbud ska gälla i hela Jönköpings kommun upphör. Eldningsförbudet upphör att gälla från kl 17.00 tisdagen den 21 augusti.
  Läs mer
 • 2018-08-21
  Protokoll från tekniska nämndens sammanträde 2018-08-14
  Protokoll från tekniska nämndens sammanträde den 14 augusti 2018 är nu justerat. Länk till protokollet finns längre ner på den här sidan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.
  Läs mer
 • 2018-07-25
  Samråd - Detaljplan för verksamheter på del av Hedenstorp1:2 mfl, i Hedenstorp
  Planens huvudsakliga syfte att försätta utveckla Hedenstorp som ett nav för verksamheter och industri.
  Läs mer
 • 2018-05-22
  Föreskrift om eldningsförbud
  Jönköpings kommun beslutar med stöd av 2 kap. 7 § förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor att eldningsförbud ska gälla i hela Jönköpings kommun. Samråd har skett med Länsstyrelsen i Jönköpings län och samtliga kommuner i Jönköpings län.
  Läs mer