search
Sök
menu
Meny

Anslagstavla för Jönköpings kommun

Detta är Jönköpings kommuns officiella anslagstavla. Här kan du ta del av kallelser, läsa protokoll och kungörelser och tillkänna­givanden.

Ett beslut kan överklagas skriftligt till förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag då vi publicerat det på anslagstavlan.

Du kan överklaga ett beslut om du uppfyller minst en av punkterna nedan:

 • är folkbokförd i Jönköpings kommun
 • äger en fastighet i Jönköpings kommun
 • är taxerad för kommunalskatt i Jönköpings kommun.

För mer information om hur man överklagar, se under rubriken Länkar.

 • 2019-09-23
  Protokoll från valnämndens sammanträde 16 september 2019
  Protokoll från valnämndens sammanträde den 16 september 2019 är nu justerat och finns som pdf-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.
  Läs mer
 • 2019-09-20
  Protokoll från kultur- och fritidsnämndens sammanträde 5 september 2019
  Protokoll från kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 13 juni 2019 är nu justerat och finns som pdf-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.
  Läs mer
 • 2019-09-19
  Protokoll från kommunstyrelsens ledningsutskotts sammanträde 26 augusti 2019
  Anslag från Ledingsutskottets sammanträde den 26 augusti 2019 är nu justerat. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.
  Läs mer
 • 2019-09-19
  Protokoll från kommunstyrelsens ledningsutskotts sammanträde 9  september 2019
  Anslag från Ledingsutskottets sammanträde den 9 september2019 är nu justerat. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.
  Läs mer
 • 2019-09-18
  Protokoll från överförmyndarnämndens sammanträde 18 september 2019
  Protokoll från överförmyndarnämndens sammanträde den 18 september 2019 är nu justerat. Pga sekretess publiceras inte protokollet. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.
  Läs mer
 • 2019-09-18
  Protokoll från miljö- och hälsoskyddsnämndens sammanträde den 12 september 2019
  Protokoll från miljö- och hälsoskyddsnämndens sammanträde den 12 september 2019 är nu justerat Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.
  Läs mer
 • 2019-09-17
  Protokoll från kommunrevisionens sammanträde 27 augusti 2019
  Protokoll från kommunrevisionens sammanträde den 27 augusti 2019 är nu justerat och finns som pdf-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.
  Läs mer
 • 2019-09-17
  Kallelse till kommunfullmäktiges sammanträde 26 september 2019
  Sammanträdet är öppet för allmänheten. Välkommen till aulan på
  Erik Dahlbergsgymnasiet, Föreningsgatan 2, Jönköping, torsdagen
  den 26 september 2019 kl. 13.00.

  Läs mer
 • 2019-09-17
  Protokoll från samordningsförbundet Södra Vätterbygdens sammanträde 10 september 2019
  Protokoll från samordningsförbundet Södra Vätterbygden sammanträde den 10 september 2019 är nu justerat. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.
  Läs mer
 • 2019-09-17
  Protokoll från individ- och familjeomsorgsnämndens utskott 
  område västers extra sammanträde den 16 september 2019

  Protokoll från individ- och familjeomsorgsnämndens utskott område västers extra sammanträde 
  den 16 september 2019 är nu justerat. Protokollet publiceras inte på webben på grund av sekretesskäl. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.

  Läs mer
 • 2019-09-16
  Protokoll från individ- och familjeomsorgsnämndens utskott 
  område söders sammanträde den 10 september 2019

  Protokoll från individ- och familjeomsorgsnämndens utskott område söders sammanträde den 10 september 2019 är nu justerat. Protokollet publiceras inte på webben på grund av sekretesskäl. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.
  Läs mer
 • 2019-09-13
  Protokoll från kommunstyrelsens sammanträde 11 september 2019
  Protokoll från kommunstyrelsens sammanträde den 11 september 2019 är nu justerat och finns som pdf-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.
  Läs mer
 • 2019-09-11
  Protokoll från individ- och familjeomsorgsnämndens utskott 
  område västers sammanträde den 3 september 2019

  Protokoll från individ- och familjeomsorgsnämndens utskott område västers sammanträde den 3 september 2019 är nu justerat. Protokollet publiceras inte på webben på grund av sekretesskäl. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.
  Läs mer
 • 2019-09-06
  Kungörelse av beslut om bildande av naturminne Kyrkogårdseken i Huskvarna
  Kommunfullmäktige fattade den 29 augusti beslut om att godkänna Stadsbyggnadsnämndens förslag till bildande av naturminne Kyrkogårdseken i Huskvarna
  Läs mer
 • 2019-09-05
  Protokoll från kommunfullmäktiges sammanträde 29 augusti 2019
  Protokoll från kommunfullmäktiges sammanträde den 29 augusti 2019 är nu justerat och finns som pdf-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.
  Läs mer
 • 2019-09-05
  Protokoll från individ- och familjeomsorgsnämndens utskott 
  område östers sammanträde den 27 augusti 2019

  Protokoll från individ- och familjeomsorgsnämndens utskott område östers sammanträde den 27 augusti 2019 är nu justerat. Protokollet publiceras inte på webben på grund av sekretesskäl. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.
  Läs mer
 • 2019-09-04
  Protokoll från barn- och utbildningsnämndens sammanträde 27 augusti
  Protokoll från barn- och utbildningsnämndens sammanträde den 27 augusti är nu justerat och finns som pdf-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.
  Läs mer
 • 2019-09-03
  Granskning - Detaljplan för Lekeryd 2:3 m.fl, Lekeryd.
  Planens huvudsakliga syfte att möjliggöra för byggnation av cirka 70 bostäder.
  Läs mer
 • 2019-09-03
  Protokoll från samordningsförbundet Södra Vätterbygdens sammanträde 26 augusti 2019
  Protokoll från samordningsförbundet Södra Vätterbygden sammanträde den 26 augusti 2019 är nu justerat. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.
  Läs mer
 • 2019-09-02
  Protokoll från kommunstyrelsens sammanträde 28 augusti 2019
  Protokoll från kommunstyrelsens sammanträde den 28 augusti 2019 är nu justerat och finns som pdf-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.
  Läs mer
 • 2019-09-02
  Protokoll från utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens sammanträde den 26 augusti
  Protokoll från utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens sammanträde den 26 augusti 2019 är nu justerat och finns som pdf-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.
  Läs mer
 • 2019-08-30
  Protokoll från individ- och familjeomsorgsnämndens utskott 
  område söders sammanträde den 20 augusti 2019

  Protokoll från individ- och familjeomsorgsnämndens utskott område söders sammanträde den 20 augusti 2019 är nu justerat. Protokollet publiceras inte på webben på grund av sekretesskäl. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.
  Läs mer

Överförmyndarenheten

Skicka e-post till Överförmyndarenheten

Telefon: 036-10 50 00 (Kontaktcenter)

Telefontider
Måndag, onsdag-fredag 10-11.30
Tisdag 13-14.30

Besöksadress efter bokning:
Kaserngatan 12, A6, Jönköping

Postadress:
Överförmyndarenheten
551 89 Jönköping

Överförmyndarenhetens informationssidor