search
Sök
menu
Meny

Anslagstavla för Jönköpings kommun

Detta är Jönköpings kommuns officiella anslagstavla. Här kan du ta del av kallelser, läsa protokoll och kungörelser och tillkänna­givanden.

Ett beslut kan överklagas skriftligt till förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag då vi publicerat det på anslagstavlan.

Du kan överklaga ett beslut om du uppfyller minst en av punkterna nedan:

 • är folkbokförd i Jönköpings kommun
 • äger en fastighet i Jönköpings kommun
 • är taxerad för kommunalskatt i Jönköpings kommun.

För mer information om hur man överklagar, se under rubriken Länkar.

 • 2019-07-11
  Protokoll från individ- och familjeomsorgsnämndens utskott 
  område östers extra sammanträde den 11 juli 2019

  Protokoll från individ- och familjeomsorgsnämndens utskott område östers extra sammanträde den 11 juli 2019 är nu justerat. Protokollet publiceras inte på webben på grund av sekretesskäl. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.
  Läs mer
 • 2019-07-09
  Granskning - Ändring av detaljplan för bostäder på del av Kortebo 4:9 m.fl. Strandängen (etapp 2)
  Syftet med ändringen är att möjliggöra tredimensionell fastighetsbildning av garage samt ta bort u-område då ny projektering förlägger ledning i nytt läge.
  Läs mer
 • 2019-07-09
  Protokoll från individ- och familjeomsorgsnämndens utskott 
  område östers extra sammanträde den 3 juli 2019

  Protokoll från individ- och familjeomsorgsnämndens utskott område östers extra sammanträde den 3 juli 2019 är nu justerat. Protokollet publiceras inte på webben på grund av sekretesskäl. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.
  Läs mer
 • 2019-07-01
  Protokoll från kommunrevisionens sammanträde 18 juni 2019
  Protokoll från kommunrevisionens sammanträde den 18 juni 2019 är nu justerat och finns som pdf-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.
  Läs mer
 • 2019-06-30
  Samråd - Detaljplan för del av Gräshagen 1:1, Jönköpings kommun
  Planens huvudsakliga syfte är att möjliggöra för byggnation av förskola.
  Läs mer
 • 2019-06-24
  Granskning - Detaljplan för skola och förskola på Månsarp 1:60 m.fl. Månsarp, Jönköpings kommun.  
  Planens huvudsakliga syfte att möjliggöra för byggnation av en ny förskola, och i förlängningen utbyggnad av Månsarpsskolan.
  Läs mer
 • 2019-05-28
  Samråd - Detaljplan för Åsen 1:2 m.fl, Jönköpings kommun.
  Detaljplanens syfte är att pröva möjligheten och lämpligheten för bostadsändamål, vård och omsorgsboende, skola, idrottsanläggning och centrumverksamhet samt bebyggelsens omfattning och utformning.
  Läs mer
 • 2019-05-28
  Protokoll från kultur- och fritidsnämndens sammanträde 16 maj
  Protokoll från kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 16 maj 2019 är nu justerat och finns som pdf-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.
  Läs mer
 • 2019-05-16
  Protokoll från miljö- och hälsoskyddsnämndens sammanträde den 15 maj 2019
  Paragraf 51 Miljöpris, från miljö- och hälsoskyddsnämndens sammanträde den 15 maj är beslutad med omedelbar justering. För att ta del av protokollsutdrag kontakta miljö- och hälsoskyddsnämndens diarium på e-postadress miljo@jonkoping.se.
  Läs mer

Överförmyndarenheten

Skicka e-post till Överförmyndarenheten

Telefon: 036-10 50 00 (Kontaktcenter)

Telefontider
Måndag, onsdag-fredag 10-11.30
Tisdag 13-14.30

Besöksadress efter bokning:
Kaserngatan 12, A6, Jönköping

Postadress:
Överförmyndarenheten
551 89 Jönköping

Överförmyndarenhetens informationssidor