search
Sök
menu
Meny

Anslagstavla för Jönköpings kommun

Detta är Jönköpings kommuns officiella anslagstavla. Här kan du ta del av kallelser, läsa protokoll och kungörelser och tillkänna­givanden.

Ett beslut kan överklagas skriftligt till förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag då vi publicerat det på anslagstavlan.

Du kan överklaga ett beslut om du uppfyller minst en av punkterna nedan:

 • är folkbokförd i Jönköpings kommun
 • äger en fastighet i Jönköpings kommun
 • är taxerad för kommunalskatt i Jönköpings kommun.

För mer information om hur man överklagar, se under rubriken Länkar.

 • 2019-01-23
  Protokoll från överförmyndarnämndens sammanträde 23 januari 2019
  Protokoll från överförmyndarnämndens sammanträde den 23 januari 2019 är nu justerat. Pga sekretess publiceras inte protokollet. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.
  Läs mer
 • 2019-01-23
  Kallelse till kommunfullmäktiges sammanträde 31 januari 2019
  Sammanträdet är öppet för allmänheten. Välkommen till aulan på Erik Dahlbergsgymnasiet, Föreningsgatan 2, Jönköping, torsdagen den 31 januari 2019 kl. 13.00.
  Läs mer
 • 2019-01-23
  Kungörelse - Antagna detaljplaner 2018
  Nedanstående detaljplaner antagna av stadsbyggnadsnämnden har vunnit laga kraft under 2018.
  Läs mer
 • 2019-01-23
  Samråd - Backen 1:141, Bankeryd, Jönköpings kommun
  Syftet med detaljplanen är att ersätta ett industriområde med ny bostadsbebyggelse samt centrumverksamheter. Planförslaget innebär att detaljplanen, om den får laga kraft, ska möjliggöra flerbostadshus i tre till sex våningar samt rad-/kedjehus i tre våningar. Förslaget skapar ungefär 120 lägenheter.

  Läs mer
 • 2019-01-23
  Protokoll från äldrenämndens sammanträde 16 januari 2019
  Protokoll från äldrenämndens sammanträde den 16 januari 2019 är nu justerat . Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.
  Läs mer
 • 2019-01-22
  Protokoll från individ- och familjeomsorgsnämndens sammanträde, den 14 januari 2019
  Paragraferna 11-23 från individ- och familjeomsorgsnämndens sammanträde den 14 januari 2019 är nu justerade. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.
  Läs mer
 • 2019-01-22
  Protokoll från socialnämndens sammanträde, den 15 januari 2019
  Paragraferna 4-12 (ej § 5) från socialnämndens sammanträde den 15 januari 2019 är nu justerade. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.
  Läs mer
 • 2019-01-21
  Protokoll från kommunstyrelsens sammanträde 16 januari 2019
  Protokoll från kommunstyrelsens sammanträde den 16 januari 2019 är nu justerat och finns som pdf-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.
  Läs mer
 • 2019-01-21
  Protokoll från personalutskottets sammanträde 9 januari 2019
  Protokoll från Personalutskottets sammanträde den 9 januari 2019 är nu justerat. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.
  Läs mer
 • 2019-01-21
  Protokoll från tekniska nämndens sammanträde 2019-01-15
  Protokoll från tekniska nämndens sammanträde den 15 januari 2019 är nu justerat. Länk till protokollet finns längre ner på den här sidan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.
  Läs mer
 • 2019-01-21
  Samråd - Kortebo 2:113, Jönköpings kommun
  Syftet med detaljplanen är dels att avlasta redan ansträngda skolverksamheter i centrala Jönköping, men även ta höjd för framtida befolkningstillväxt i kommunen.
  Läs mer
 • 2019-01-18
  Protokoll från individ- och familjeomsorgsnämndens utskott 
  område söders sammanträde 
  den 10 januari 2019                  

  Protokoll från individ- och familjeomsorgsnämndens utskott område söders sammanträde 
  den 10 januari 2019 är nu justerat. Protokollet publiceras inte på webben på grund av sekretesskäl. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.

  Läs mer
 • 2019-01-16
  Protokoll från barn- och utbildningsnämndens sammanträde 8 januari
  Protokoll från barn- och utbildningsnämndens sammanträde den 8 januari 2019 är nu justerat och finns som pdf-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.
  Läs mer
 • 2019-01-16
  Protokoll från socialnämndens sammanträde, den 15 januari 2019

  Paragraf 5 från socialnämndens sammanträde, den 15 januari 2019, är nu justerad. Den som vill överklaga beslutet måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.
  Läs mer
 • 2019-01-15
  Protokoll från utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens sammanträde 7 januari
  Protokoll från utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens sammanträde den 7 januari 2019 är nu justerat och finns som pdf-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.
  Läs mer
 • 2019-01-14
  Protokoll från kommunstyrelsens sammanträde 9 januari 2019
  Protokoll från kommunstyrelsens sammanträde den 9 januari 2019 är nu justerat och finns som pdf-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.
  Läs mer
 • 2019-01-09
  Protokoll från kommunrevisionens sammanträde 18 december 2018
  Protokoll från kommunrevisionens sammanträde den 18 december 2018 är nu justerat och finns som pdf-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.
  Läs mer
 • 2019-01-09
  Protokoll från kommunstyrelsens ledningsutskotts sammanträde 3 december 2018
  Anslag från Ledingsutskottets sammanträde den 3 december 2018 är nu justerat. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.
  Läs mer
 • 2019-01-08
  Protokoll från personalutskottets sammanträde 5 december 2018
  Protokoll från Personalutskottets sammanträde den 5 december 2018 är nu justerat. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.
  Läs mer
 • 2019-01-07
  Protokoll från äldrenämndens sammanträde 4 januari 2019
  Protokoll från äldrenämndens sammanträde den 4 januari 2019 är nu justerat . Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.
  Läs mer
 • 2019-01-04
  Protokoll från socialnämndens sammanträde, den 4 januari 2019
  Protokoll från socialnämndens sammanträde, den 4 januari 2019, är nu justerat och finns som pdf-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här
  Läs mer
 • 2019-01-03
  Protokoll från individ- och familjeomsorgsnämndens sammanträde, den 3 januari 2019
  Paragraferna 1-10 från individ- och familjeomsorgsnämndens sammanträde den 3 januari 2019 är nu justerade. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.
  Läs mer
 • 2019-01-02
  Protokoll från kommunfullmäktiges sammanträde 20 december 2018
  Protokoll från kommunfullmäktiges sammanträde den 20 december 2018 är nu justerat och finns som pdf-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.
  Läs mer
 • 2018-12-21
  Granskning - Detaljplan för Sömnaden 6 m.fl, Huskvarna
  Syftet är att möjliggöra cirka 170 bostäder, centrumverksamhet och förskola.
  Läs mer
 • 2018-12-21
  Granskning - Detaljplan för Norrahammar 28:1
  Planens huvudsakliga syfte att möjliggöra för byggnation av bostäder och centrumverksamhet.
  Läs mer

Överförmyndarenheten

Skicka e-post till Överförmyndarenheten

Telefon: 036-10 50 00 (Kontaktcenter)

Telefontider
Måndag, onsdag-fredag 10-11.30
Tisdag 13-14.30

Besöksadress efter bokning:
Kaserngatan 12, A6, Jönköping

Postadress:
Överförmyndarenheten
551 89 Jönköping

Länk till Överförmyndarenhetens informationssidor