search
Sök
menu
Meny

Anslagstavla för Jönköpings kommun

Detta är Jönköpings kommuns officiella anslagstavla. Här kan du ta del av kallelser, läsa protokoll och kungörelser och tillkänna­givanden.

Ett beslut kan överklagas skriftligt till förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag då vi publicerat det på anslagstavlan.

Du kan överklaga ett beslut om du uppfyller minst en av punkterna nedan:

 • är folkbokförd i Jönköpings kommun
 • äger en fastighet i Jönköpings kommun
 • är taxerad för kommunalskatt i Jönköpings kommun.

För mer information om hur man överklagar, se under rubriken Länkar.

 • 2018-11-20
  Protokoll från tekniska nämndens sammanträde 2018-11-13
  Protokoll från tekniska nämndens sammanträde den 13 november 2018 är nu justerat. Länk till protokollet finns längre ner på den här sidan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.
  Läs mer
 • 2018-11-19
  Protokoll från kommunrevisionens sammanträde 23 oktober 2018
  Protokoll från kommunrevisionens sammanträde den 23 oktober 2018 är nu justerat och finns som pdf-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.
  Läs mer
 • 2018-11-19
  Protokoll från kommunstyrelsens ledningsutskotts sammanträde 5 november 2018
  Anslag från Ledingsutskottets sammanträde den 5 november 2018 är nu justerat. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.
  Läs mer
 • 2018-11-19
  Protokoll från kommunstyrelsens ledningsutskotts sammanträde 22 oktober 2018
  Anslag från Ledingsutskottets sammanträde den 22 oktober 2018 är nu justerat. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.
  Läs mer
 • 2018-11-16
  Protokoll från kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 15 november 2018
  Paragrafen 145 från kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 15 november 2018 är nu justerad. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.Paragrafen finns tillgänglig på kultur- och fritidsförvaltningens kontor i gamla stadshuset i Huskvarna
  Läs mer
 • 2018-11-14
  Protokoll från valnämndens sammanträde 5 november 2018
  Protokoll från valnämndens sammanträde den 5 november 2018 är nu justerat och finns som pdf-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.
  Läs mer
 • 2018-11-14
  Protokoll från tekniska nämndens sammanträde 2018-11-13
  Paragraf 196, från tekniska nämndens sammanträde den 13 november 2018 är beslutad med omedelbar justering. För att ta del av protokollsutdrag, kontakta tekniska kontorets diarium på e-postadress tekniska@jonkoping.seDen som vill överklaga beslutet måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.
  Läs mer
 • 2018-11-13
  Kallelse till kommunfullmäktiges sammanträde 22 november 2018
  Sammanträdet är öppet för allmänheten. Välkommen till aulan på Erik Dahlbergsgymnasiet, Föreningsgatan 2, Jönköping, torsdagen den 22 november 2018 kl. 13.00.
  Läs mer
 • 2018-11-13
  Protokoll från miljö- och hälsoskyddsnämndens sammanträde den 6 november 2018
  Protokoll från miljö- och hälsoskyddsnämndens sammanträde den 6 november är nu justerat och finns som pdf-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.
  Läs mer
 • 2018-11-09
  Protokoll från kommunstyrelsens sammanträde 7 november 2018
  Protokoll från kommunstyrelsens sammanträde den 7 november 2018 är nu justerat och finns som pdf-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.
  Läs mer
 • 2018-11-07
  Protokoll från sociala områdesnämnden östers sammanträde den 1 november 2018
  Protokoll från sociala områdesnämnden östers sammanträde den 1 november 2018 är nu justerat. Protokollet publiceras inte på webben på grund av sekretesskäl. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.
  Läs mer
 • 2018-11-07
  Protokoll från sociala
  områdesnämnden söders sammanträde 
  den 30 oktober 2018                  

  Protokoll från sociala områdesnämnden söders sammanträde den 30 oktober 2018 är nu justerat. Protokollet publiceras inte på webben på grund av sekretesskäl. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.
  Läs mer
 • 2018-11-06
  Protokoll från personalutskottets sammanträde 10 oktober 2018
  Protokoll från Personalutskottets sammanträde den 10 oktober 2018 är nu justerat. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.
  Läs mer
 • 2018-11-05
  Protokoll från sociala områdesnämnden västers sammanträde den 23 oktober 2018
  Protokoll från sociala områdesnämnden västers sammanträde den 23 oktober 2018 är nu justerat. Protokollet publiceras inte på webben på grund av sekretesskäl. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.
  Läs mer
 • 2018-11-02
  Protokoll från sociala områdesnämnden östers sammanträde den 1 november 2018
  Protokoll från sociala områdesnämnden östers sammanträde den 20 september 2018 är nu justerat. Protokollet publiceras inte på webben på grund av sekretesskäl. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.
  Läs mer
 • 2018-11-02
  Protokoll från kommunfullmäktiges sammanträde 25 oktober 2018
  Protokoll från kommunfullmäktiges sammanträde den 25 oktober 2018 är nu justerat och finns som pdf-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.
  Läs mer
 • 2018-10-31
  Protokoll från sociala områdesnämnden söders sammanträde den 30 oktober 2018 
  Protokoll från sociala områdesnämnden söders sammanträde den 30 oktober 2018 är nu justerat. Protokollet publiceras inte på webben på grund av sekretesskäl. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. 
  Läs mer
 • 2018-10-30
  Protokoll från barn- och utbildningsnämndens sammanträde 23 oktober
  Protokoll från barn- och utbildningsnämndens sammanträde den 23 oktober 2018 är nu justerat och finns som pdf-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.
  Läs mer
 • 2018-10-30
  Protokoll från utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens sammanträde 22 oktober
  Protokoll från utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens sammanträde den 22 oktober 2018 är nu justerat och finns som pdf-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.
  Läs mer
 • 2018-10-29
  Protokoll från kommunstyrelsens sammanträde 24 oktober 2018
  Protokoll från kommunstyrelsens sammanträde den 24 oktober 2018 är nu justerat och finns som pdf-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.
  Läs mer
 • 2018-10-26
  Granskning - Detaljplan för Hälsan 2 m.fl, Väster i Jönköping , Jönköpings kommun.
  Planens huvudsakliga syfte att möjliggöra för en byggnation av ett nytt flerbostadshus.

  Läs mer
 • 2018-10-25
  Protokoll från äldrenämndens sammanträde 17 oktober 2018
  Protokoll från äldrenämndens sammanträde den 17 oktober 2018 är nu justerat . Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.
  Läs mer
 • 2018-10-18
  Protokoll från miljö- och hälsoskyddsnämndens sammanträde den 11 oktober 2018
  Protokoll från miljö- och hälsoskyddsnämndens sammanträde den 11 oktober är nu justerat och finns som pdf-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.
  Läs mer
 • 2018-09-25
  Granskning - Detaljplan för Götaland 5 m.fl, på Väster i Jönköping, Jönköpings kommun.
  Planens huvudsakliga syfte är att möjliggöra för byggnation av nytt kontorshus i centralt läge vid Munksjöns västra kaj.
  Läs mer
 • 2018-08-21
  Upphörande av eldningsförbud
  Jönköpings kommuns beslut från 2018-07-24, med stöd av 2 kap. 7§ förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor, att eldningsförbud ska gälla i hela Jönköpings kommun upphör. Eldningsförbudet upphör att gälla från kl 17.00 tisdagen den 21 augusti.
  Läs mer
 • 2018-05-22
  Föreskrift om eldningsförbud
  Jönköpings kommun beslutar med stöd av 2 kap. 7 § förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor att eldningsförbud ska gälla i hela Jönköpings kommun. Samråd har skett med Länsstyrelsen i Jönköpings län och samtliga kommuner i Jönköpings län.
  Läs mer