search
Sök
menu
Meny

Anslagstavla för Jönköpings kommun

Detta är Jönköpings kommuns officiella anslagstavla. Här kan du ta del av kallelser, läsa protokoll och kungörelser och tillkänna­givanden.

Ett beslut kan överklagas skriftligt till förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag då vi publicerat det på anslagstavlan.

Du kan överklaga ett beslut om du uppfyller minst en av punkterna nedan:

 • är folkbokförd i Jönköpings kommun
 • äger en fastighet i Jönköpings kommun
 • är taxerad för kommunalskatt i Jönköpings kommun.

För mer information om hur man överklagar, se under rubriken Länkar.

 • 2018-03-19
  Protokoll från sociala områdesnämnden söders sammanträde den 19 mars 2018 
  Protokoll från sociala områdesnämnden söders sammanträde den 19 mars 2018 är nu justerat. Protokollet publiceras inte på webben på grund av sekretesskäl. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. 
  Läs mer
 • 2018-03-16
  Protokoll från miljö- och hälsoskyddsnämndens sammanträde 8 mars 2018
  Protokoll från miljö- och hälsoskyddsnämndens sammanträde den mars 2018 är nu justerat och finns som helhet i en pdf-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.
  Läs mer
 • 2018-03-14
  Kallelse till kommunfullmäktiges sammanträde 22 mars 2018
  Sammanträdet är öppet för allmänheten. Välkommen till aulan på Erik Dahlbergsgymnasiet, Föreningsgatan 2, Jönköping, torsdagen den 22 mars 2018 kl. 13.00.
  Läs mer
 • 2018-03-14
  Protokoll från tekniska nämndens sammanträde 13 mars 2018
  Paragraferna 50 och 62 från tekniska nämndens sammanträde den 13 mars 2018 är beslutade med omedelbar justering. För att ta del av protokollsutdrag, kontakta tekniska kontorets diarium på e-postadress tekniska@jonkoping.seDen som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.
  Läs mer
 • 2018-03-13
  Protokoll från valnämndens sammanträde 5 mars
  Protokoll från valnämndens sammanträde den 5 mars 2018 är nu justerat och finns som pdf-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.
  Läs mer
 • 2018-03-13
  Protokoll från kommunstyrelsens sammanträde 7 mars 2018 
  Protokoll från kommunstyrelsens sammanträde den 7 mars 2018 är nu justerat och finns som pdf-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.
  Läs mer
 • 2018-03-09
  Protokoll från kommunstyrelsens upphandlingsutskotts sammanträde 6 mars 
  Anslag från upphandlingsutskottets sammanträde den 6 mars 2018 är nu justerat. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.
  Läs mer
 • 2018-03-08
  Protokoll från sociala områdesnämnden västers sammanträde den 27 februari 2018 
  Protokoll från sociala områdesnämnden västers sammanträde den 27 februari 2018 är nu justerat. Protokollet publiceras inte på webben på grund av sekretesskäl. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. 
  Läs mer
 • 2018-03-07
  Protokoll från kultur- och fritidsnämndens sammanträde 21 februari 2018
  Protokoll från kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 21 februari 2018 är nu justerat och finns som pdf-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.
  Läs mer
 • 2018-03-05
  Protokoll från utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens sammanträde 19 februari
  Protokoll från utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens sammanträde den 19 februari 2018 är nu justerat och finns som pdf-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.
  Läs mer
 • 2018-03-02
  Protokoll från socialnämndens sammanträde, den 20 februari 2018
  Protokoll från socialnämndens sammanträde, den 20 februari 2018, är nu justerat. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.
  Läs mer
 • 2018-03-02
  Protokoll från kommunrevisionens sammanträde 20 februari
  Protokoll från kommunrevisionens sammanträde den 20 februari 2018 är nu justerat och finns som pdf-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.
  Läs mer
 • 2018-03-02
  Granskning - Detaljplan för del av Lilla Åsa 23:165 m.fl, i Taberg,  Jönköpings kommun
  Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av bostäder i form av flerbostadshus med möjlighet till centrumverksmahet i entréplan. I nordöstra delen möjliggörs byggnation av skola. Eventuella synpunkter ska skriftligen vara stadsbyggnadsnämnden tillhanda senast 28 mars 2018.
  Läs mer
 • 2018-03-01
  Protokoll från kommunstyrelsens ledningsutskotts sammanträde 19 februari
  Anslag från Ledingsutskottets sammanträde den 19 februari 2018 är nu justerat. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.
  Läs mer
 • 2018-03-01
  Protokoll från kommunfullmäktiges sammanträde 22 februari
  Protokoll från kommunfullmäktiges sammanträde den 22 februari 2018 är nu justerat och finns som pdf-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.
  Läs mer
 • 2018-02-28
  Granskning - Detaljplan för Spädbarnet 1, Öxnehaga, Jönköpings kommun
  Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av bostäder, två punkthus i 8-9 våningar om totalt cirka 68 lägenheter. Eventuella synpunkter ska skriftligen vara stadsbyggnadsnämnden tillhanda senast 17 april 2018.
  Läs mer
 • 2018-02-28
  Protokoll från Äldrenämndens sammanträde den 19 februari 2018
  Protokoll från kommunfullmäktiges sammanträde den 25 januari 2018 är nu justerat och finns som pdf-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.
  Läs mer
 • 2018-02-27
  Protokoll från tekniska nämndens sammanträde 20 februari
  Protokoll från tekniska nämndens sammanträde den 20 februari 2018 är nu justerat och finns att läsa som pdf-fil nedan. Den som vill överklaga ett beslut måste göra detta senast tre veckor efter att protokollet har anslagits.
  Läs mer
 • 2018-02-27
  Protokoll från sociala områdesnämnden östers sammanträde 21 februari
  Protokoll från sociala områdesnämnden östers sammanträde den 21 februari 2018 är nu justerat. Protokollet publiceras inte på webben på grund av sekretesskäl. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.
  Läs mer
 • 2018-02-26
  Protokoll från barn- och utbildningsnämndens sammanträde 20 februari
  Protokoll från barn- och utbildningsnämndens sammanträde den 20 februari 2018 är nu justerat och finns som pdf-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.
  Läs mer
 • 2018-02-21
  Protokoll från tekniska nämndens sammanträde 20 februari
  Paragraferna 30-31,33 och 34 från tekniska nämndens sammanträde den 20 februari 2018 är beslutade med omedelbar justering. För att ta del av protokollsutdrag, kontakta tekniska kontorets diarium på e-postadress tekniska@jonkoping.se
  Läs mer
 • 2018-02-07
  Samråd - Detaljplan för del av Folkets park 1 och Gråbo 1:22  i Huskvarna, Jönköpings kommun.
  Planens huvudsakliga syfte är att möjliggöra förskoleverksamhet inom den nordöstra delen av Folkets park i Huskvarna samtidigt som man värnar om de naturvärden som finns på platsen i form av storvuxna vidkroniga ekar.
  Läs mer