search
Sök
menu
Meny

Anslagstavla för Jönköpings kommun

Detta är Jönköpings kommuns officiella anslagstavla. Här kan du ta del av kallelser, läsa protokoll och kungörelser och tillkänna­givanden.

Ett beslut kan överklagas skriftligt till förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag då vi publicerat det på anslagstavlan.

Du kan överklaga ett beslut om du uppfyller minst en av punkterna nedan:

 • är folkbokförd i Jönköpings kommun
 • äger en fastighet i Jönköpings kommun
 • är taxerad för kommunalskatt i Jönköpings kommun.

För mer information om hur man överklagar, se under rubriken Länkar.

 • 2018-07-20
  Protokoll från sociala områdesnämnden söders sammanträde den 20 juli 2018 
  Protokoll från sociala områdesnämnden söders sammanträde den 20 juli 2018 är nu justerat. Protokollet publiceras inte på webben på grund av sekretesskäl. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. 
  Läs mer
 • 2018-07-16
  Granskning - Detaljplan för Flora 5, Liljeholmen, Jönköpings kommun.
  Planens huvudsakliga syfte att möjliggöra för en byggnation av ett nytt flerbostadshus.

  Läs mer
 • 2018-07-16
  Granskning - Detaljplan för Åkerärten 1 och 2, Rosenlund, Jönköpings kommun.
  Planens huvudsakliga syfte att reglera bebyggelsen på Åkerärten 1 och 2.

  Läs mer
 • 2018-07-11
  Protokoll från sociala områdesnämnden västers arbetsutskotts sammanträde den 11 juli 2018
  Protokoll från sociala områdesnämnden västers arbetsutskotts sammanträde den 11 juli 2018 är nu justerat. Protokollet publiceras inte på webben på grund av sekretesskäl. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.
  Läs mer
 • 2018-07-06
  Granskning - Detaljplan för del av Tahe 1:66, Taberg, Jönköpings kommun
  Planens huvudsakliga syfte att möjliggöra för en byggnation av ca 130 bostäder.
  Läs mer
 • 2018-07-05
  Protokoll från sociala områdesnämnden västers sammanträde den 26 juni 2018
  Protokoll från sociala områdesnämnden västers sammanträde den 26 juni 2018 är nu justerat. Protokollet publiceras inte på webben på grund av sekretesskäl. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.
  Läs mer
 • 2018-07-04
  Protokoll från sociala områdesnämnden östers sammanträde den 28 juni 2018
  Paragraferna 214-247 från sociala områdesnämnd östers sammanträde den 28 juni 2018 är nu justerade. Protokollet publiceras inte på webben på grund av sekretesskäl. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.
  Läs mer
 • 2018-07-03
  Protokoll från socialnämndens sammanträde, den 18 juni 2018
  Paragraferna 116-139 (ej §§ 121-122, 124, 132) från socialnämndens sammanträde den 18 juni 2018 är nu justerade. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.
  Läs mer
 • 2018-06-29
  Föreskrift om eldningsförbud
  Jönköpings kommun beslutar med stöd av 2 kap. 7 § förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor att eldningsförbud ska gälla i hela Jönköpings kommun. Samråd har skett med Länsstyrelsen i Jönköpings län och samtliga kommuner i Jönköpings län.
  Läs mer
 • 2018-06-29
  Protokoll från valnämndens sammanträde 18 juni 2018
  Protokoll från valnämndens sammanträde den 18 juni 2018 är nu justerat och finns som pdf-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.
  Läs mer
 • 2018-06-29
  Protokoll från sociala områdesnämnden söders sammanträde den 27 juni 2018                 
  Protokoll från sociala områdesnämnden söders sammanträde den 27 juni 2018 är nu justerad. Protokollet publiceras inte på webben på grund av sekretesskäl. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.                  
  Läs mer
 • 2018-06-27
  Granskning - Detaljplan för del av Folkets park 1 och Gråbo 1:22 i Jönköpings kommun.
  Syftet med detaljplanen är att utreda byggnation av en förskola i två våningar med förutsättning att värna om naturvärden som finns på platsen i form av storvuxna, vidkroniga ekar.
  Läs mer
 • 2018-06-26
  Protokoll från äldrenämndens sammanträde 19 juni 2018
  Protokoll från äldrenämndens sammanträde den 19 juni 2018 är nu justerat och finns som pdf-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.
  Läs mer
 • 2018-06-19
  Protokoll från barn- och utbildningsnämndens sammanträde 12 juni
  Protokoll från barn- och utbildningsnämndens sammanträde den 12 juni 2018 är nu justerat och finns som pdf-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.
  Läs mer
 • 2018-06-19
  Föreskrift om eldningsförbud upphör
  Jönköpings kommuns beslut från 2018-05-22, med stöd av 2 kap. 7 § förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor, att eldningsförbud ska gälla i hela Jönköpings kommun upphör. Eldningsförbudet upphör att gälla från och med tisdagen den 2018-06-19 kl.15:00.
  Läs mer
 • 2018-06-18
  Samråd - Detaljplan för Tenhult 24:47 (Herrgårdsgärdet), Tenhult, Jönköpings kommun.
  Planens huvudsakliga syfte att möjliggöra för byggnation av ca 300 bostäder, äldreboende och förskola.
  Läs mer
 • 2018-06-14
  Protokoll från miljö- och hälsoskyddsnämndens sammanträde 7 juni 2018
  Paragraf 52-67 protokoll från miljö- och hälsoskyddsnämndens sammanträde den 7 juni är nu justerat och finns som pdf-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.
  Läs mer
 • 2018-06-12
  Kallelse till kommunfullmäktiges sammanträde 20 juni 2018
  Sammanträdet är öppet för allmänheten. Välkommen till aulan på Erik Dahlbergsgymnasiet, Föreningsgatan 2, Jönköping, torsdagen den 20 juni 2018 kl. 13.30.
  Läs mer
 • 2018-05-22
  Föreskrift om eldningsförbud
  Jönköpings kommun beslutar med stöd av 2 kap. 7 § förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor att eldningsförbud ska gälla i hela Jönköpings kommun. Samråd har skett med Länsstyrelsen i Jönköpings län och samtliga kommuner i Jönköpings län.
  Läs mer
 • 2018-04-24
  Protokoll från socialnämndens sammanträde, den 17 april  2018
  Protokoll från socialnämndens sammanträde, den 17 april 2018, är nu justerat. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.
  Läs mer
 • 2018-02-21
  Protokoll från tekniska nämndens sammanträde 20 februari
  Paragraferna 30-31,33 och 34 från tekniska nämndens sammanträde den 20 februari 2018 är beslutade med omedelbar justering. För att ta del av protokollsutdrag, kontakta tekniska kontorets diarium på e-postadress tekniska@jonkoping.se
  Läs mer