search
Sök
menu
Meny

För dig som vatten- och avloppskund

Du som är vatten- och avloppskund hos Jönköpings kommun kan här hitta vattentaxor, anslutningspriser och våra servicegarantier.

Du kan beställa vattenmätare och göra servisanmälan. Du får allmän information om vår hantering av vattenläckor och avstängningar.

Vattnet tillfälligt avstängt

Kommer det inget vatten när du öppnar kranen? Det kan bero på att vattnet är tillfälligt avstängt, antingen i fastigheten eller i gatumark. Kommunen hanterar vattenavstängningar som sker i gatumark.

Ring Jönköpings kommuns kontaktcenter (tfn 036-10 50 00) för information.

Planerade eller akuta avstängningar

Är vattnet avstängt ute i gatumark kan det bero på en akut händelse (vattenläcka) eller en planerad avstängning som vi gör, till exempel vid ett rörarbete.

  • Planerade avstängningar informerar vi om på vår webbplats www.jonkoping.se.
  • Akuta händelser som sker på vardagar mellan 07.00-16.00 publicerar vi på vår webbplats mellan kl 08.00- 16.30.

Större vattenavstängningar

Besked om stora avstängningar eller akuta såna meddelas på en rad olika sätt; bl.a. på vår webbplats, vår facebooksida samt eventuellt även via Sveriges Radio P 4. Observera att webbplatsen och Facebook endast uppdateras på vardagar mellan 08.00-16.30.

  • Vid planerade vattenavstängningar får du förutom information på vår webbplats ett meddelande i brevlådan eller i trapphuset.
  • Om det rör sig om en privat avstängning, det vill säga endast i huset, bör fastighetsägaren meddela boende.

Hämta vatten om vattnet är avstängt?

Om reparationsarbetet tar några timmar brukar vi sätta ut en vattentank i närheten för att berörda och boende ska kunna hämta vatten.

Allmänna bestämmelser för användande av Jönköpings kommuns vatten- och avloppsanläggningar, ABVA

Bestämmelserna bygger på lagen om allmänna vattentjänster (VA-lagen) och reglerar förhållandet mellan fastighetsägare och huvudmannen, Jönköpings kommun.

Alla fastighetsägare som är anslutna till VA-anläggningen är skyldiga att följa Allmänna bestämmelser.

ABVA är länkade här, men kan också beställas från tekniska kontoret. Kontakta då Anna Carlheim, tfn 036-10 51 43.