search
Sök
menu
Meny

Naturvårdsrådet

Stadsbyggnadsnämndens naturvårdsråd bildades 1982 och är sammansatt av representanter från ideella föreningar med verksamheter inom naturvård samt tjänstemän från de förvaltningar som handlägger ärenden av betydelse för kommunens naturvårdsarbete.

Syftet med rådet är att genom regelbundna diskussioner utbyta information och kunskap i anknytning till pågående projekt inom kommunen. Tjänstemännens uppgift är i huvudsak att informera om pågående projekt och planeringsarbete samt att förmedla föreningarnas synpunkter tillbaka till sina förvaltningar.

Stadsbyggnadskontoret har det administrativa ansvaret för rådet, det vill säga föra minnesanteckningar och skicka ut kallelser. Tjänstemännen deltar inte i gemensamma ställningstaganden eller uttalanden.

 • Ärenden och frågor som tas upp i naturvårdsrådet är bl.a. naturvårdsärenden som berör viktiga naturvårdsobjekt och deras skötsel
 • förslag på åtgärder och projekt som berör viktiga naturområden
 • skötsel av kommunens skogar och parker
 • bygglovärenden som berör viktiga naturobjekt
 • information om projekt som berör naturmiljön
 • information om aktuella detaljplaner som kan vara av intresse  

Rådet är rådgivande och ger kommunen ett rikare underlag vid den kommunala planeringen. Vid sju tillfällen per år har föreningarna möjlighet att framföra synpunkter, ifrågasätta, ställa frågor och ge råd angående kommunens pågående projekt. De ställningstaganden som tas ska vara föreningarnas ståndpunkter. Både tjänstemän och föreningsrepresentanter har ansvar för att ärenden tas upp i naturvårdsrådet.

Följande föreningar är representerade i stadsbyggnadsnämndens naturvårdsråd:

 • Naturskyddsföreningen i Jönköping
 • Naturskyddsföreningen i Huskvarna-Gränna
 • Naturskyddsföreningen i Bankeryd
 • Gränna skogsgrupp  
 • Botaniska sällskapet
 • Friluftsfrämjandet
 • Lantbrukarnas riksförbund
 • Representant för Hembygdsföreningarna
 • Jönköpings Fältbiologer
 • Jönköpings Fågelklubb
 • Svenska Jägarförbundet 
 • Svenska Turistföreningen (STF)

Kommunala tjänstemän representerar:
Stadsbyggnadskontoret, tekniska kontoret, kultur- och fritidsförvaltningen och miljö- och hälsoskyddskontoret.

Naturvårdsrådets mötesdagar 2018

Plats: Juneporten, V Storgatan 16, Jönköping
Sammanträdesrum "Tripp" om inget annat anges,
onsdagar kl 17.30. Fika från kl. 17.00

 • 7 februari
 • 4 april (Rekommendation av mottagare av Naturvårdspris)
 • 30 maj (fältmöte med inbjudna politiker  - plats bestäms senare)
 • 12 september
 • 24 oktober
 • 5 december