search
Sök
menu
Meny

Naturvårdspriset

Sedan 1989 delar Jönköpings kommun årligen ut ett naturvårdspris. Du kan lämna in förslag på någon som har gjort en bra naturvårdsinsats i Jönköpings kommun.

Naturvårdspriset tilldelas personer eller organisationer verksamma inom Jönköpings kommun, som

genom sitt engagemang för den biologiska mångfalden gjort insatser av bestående värde för naturvården i kommunen.

Pristagare nominerade till Naturvårdspriset 2018

  1. Familjen Levinsson i Kohult, Bottnaryd för sitt vårdande av kulturlandskapet med bland annat kommunens äldsta och grövsta ekar
  2. Marita och Weine Fridell vid Ylens östra sida för sin vård av ängs- och betesmarker och kulturminnesvård
  3. Fladdermuscentrum Taberg för arbetet med att sprida kunskap om fladdermöss
  4. Gunnar Adolfsson, Gränna, för sitt naturvårdsarbete och spridande av sin stora kunskap om slåtter och vård av föräldragården i Korparp
  5. Hans Holmberg, Bottnaryd, för sin naturguidningar och informationsspridning om och vård av natur- och kulturmiljöer
  6. Magnus Thorell, Bankeryd, för sitt arbete med och kunnande i botanik, naturguidningar och arbete med Södra Vätterbygdens flora

Priset är en unik akvarell av Róza Varjú samt ett diplom som delas ut av stadsbyggnadsnämnden i maj/juni månad. Engagemanget kan bestå av insatser för biologisk mångfald i jordbrukslandskapet, restaurering av fiskvägar, undersökningar av någon intressant organism eller organismgrupp, lokal kunskap om fauna och flora med mera.

Priset kan sökas fram till 31 mars varje år och prisutdelning sker i maj/juni.

Vem kan få priset?

Tips på pristagare engagerade i naturvård och biologisk mångfald:

  • skolor/klasser/lärare
  • föreningar som arbetar med naturvård i en bygd, med en artgrupp, med biologisk mångfald
  • enskilda personer, kvinnor eller män, engagerade i naturvård

.

Hur ansöker/nominerar man till naturvårdspriset?

Nominera gärna till naturvårdspriset genom vårt webbformulär, se under e-tjänster eller skicka din ansökan senast den 31 mars till:
Jönköpings kommun,
Stadsbyggnadskontoret
551 89 Jönköping