search
Sök
menu
Meny

Naturvårdspriset

Sedan 1989 delar Jönköpings kommun årligen ut ett naturvårdspris. Du kan lämna in förslag på någon som har gjort en bra naturvårdsinsats i Jönköpings kommun.

Naturvårdspriset tilldelas personer eller organisationer verksamma inom Jönköpings kommun, som

genom sitt engagemang för den biologiska mångfalden gjort insatser av bestående värde för naturvården i kommunen.

Priset är en unik akvarell av Róza Varjú samt ett diplom som delas ut av stadsbyggnadsnämnden i maj/juni månad. Engagemanget kan bestå av insatser för biologisk mångfald i jordbrukslandskapet, restaurering av fiskvägar, undersökningar av någon intressant organism eller organismgrupp, lokal kunskap om fauna och flora med mera.

Priset kan sökas fram till 31 mars varje år och prisutdelning sker i maj/juni.

Vem kan få priset?

Tips på pristagare engagerade i naturvård och biologisk mångfald:

  • skolor/klasser/lärare
  • föreningar som arbetar med naturvård i en bygd, med en artgrupp, med biologisk mångfald
  • enskilda personer, kvinnor eller män, engagerade i naturvård

Hur ansöker/nominerar man till naturvårdspriset?

Nominera gärna till naturvårdspriset genom vårt webbformulär, se under e-tjänster eller skicka din ansökan senast den 31 mars till:
Jönköpings kommun,
Stadsbyggnadskontoret
551 89 Jönköping