search
Sök
menu
Meny

Naturinventeringar

På stadsbyggnadskontoret finns naturvårdsfunktionen för Jönköpings kommun. Vi utför och ger i uppdrag till konsulter att göra naturinventeringar av olika slag. Det är bra att ha kunskap om naturvärdena i kommunen!

Tips på några inventeringar vi har gjort de senaste åren:

  • Fladdermusinventering i Tabergsgruvan sker årligen (kommunen deltar)
  • Naturvärden i Strandängen, etapp 2, Flahult, Öxnehaga, Axamo (2016)
  • Fågelinventering i våtmarker (2015)
  • Grännabergets nyckelbiotoper och naturvärden (2015)
  • Fågelinventering av Huskvarnaån och Lillån (2014)
  • Insekter, kryptogamer och  svampar i Häggeberg – Granbäcks lövskogar (2013)
  • Insekter och lavar i Bondbergets naturreservat (2013)
  • Uttern i Jönköpings kommun (2012)
  • Fördjupad inventering av nyckelbiotoper på kommunens mark (2010-2013)
  • Inventering av skyddsvärda träd  i Jönköpings kommun (2008-2013)