search
Sök
menu
Meny

Nominering till Stadsbyggnadspriset 2018

Stadsbyggnadspriset har delats ut varje år sedan 1994 och i år firar man därmed 25-årsjubileum. Har du något förslag till vem som ska få Stadsbyggnadspriset i år? Se då till att nominera!

Förslagen kan lämnas i tre klasser: god byggnadsvård, god arkitektur och god livsmiljö. Fyll i formuläret för att skicka in ditt svar! Vill du hellre  skicka in ett förslag via e-post eller vanligt brev går det givetvis också bra. Se Kontakta oss.

Förslaget ska vara inlämnat till Stadsbyggnadskontoret senast den 1 november 2018. Lämna gärna in ett foto på ditt förslag. Förslagen som lämnas in ska vara färdigställda under 2018.

Till vilken klass/kategori vill du lämna in ditt förslag?
Multiple selection
Förslaget är inlämnat av

De personuppgifter du skriver in här läggs in i vårt diarium för att vi ska kunna handlägga miljöpriset och din nominering. Uppgifterna lagras i vårt arkiv och gallras enligt arkivlagen.

Jönköpings kommun
Stadsbyggnadskontoret
551 89 Jönköping
E-post stadsbyggnad@jonkoping.se